Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Ud over demokratiseringen af formandsvalget har bestyrelsen desuden valgt at åbne det kommende valg til de resterende bestyrelsesposter, så samtlige 60.000 beboere i de almene boliger, som administreres af Domea.dk, er opstillingsberettiget.

- Det skaber et kæmpe nærdemokrati og styrker beboerdemokratiet i Domea.dk, så alle frivillige bestyrelsesmedlemmer kan se, hvor langt deres indflydelse og engagement kan nå, sagde Thomas Holluf Nielsen, og forsatte:

- Domea.dk vil forsat arbejde for at øge transparens og inddragelse af kunderne i udviklingen af Domea.dk.

Alle beboere stemmer om hvem skal indstilles

Hvis man som beboer ønsker at stille op til Domea.dks bestyrelse, så skal der være 25 andre beboere, der bakker op om kandidaturet. Alle beboere skal kunne stemme om, hvilken kandidat der skal indstilles til bestyrelsen fra netop deres indstillingskreds. Domea.dks repræsentantskab vælger herefter bestyrelsen blandt de valgte kandidater fra indstillingskredsene. Denne åbne valgproces skal evalueres af repræsentantskabet efter to valgperioder (fire år).

Fra ni regioner til fem indstillingskredse

Repræsentantskabet valgte endvidere, at Domea.dks politiske struktur ændres fra de tidligere ni regioner til fem indstillingskredse, der følger de danske regioner. Hertil valgte repræsentantskabet, at der fremover skal være to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, én fra administrationen og én fra ejendomsdriften.

Åremålsbegrænsning sikre udskiftning og fornyelse

Repræsentantskabet valgte også at indføre åremålsbegrænsning for Domea.dks bestyrelsesmedlemmer. Baggrunden er, at løbende udskiftning og fornyelse er frugtbart – både for det interne samarbejde og for omverdenens opfattelse af Domea.dk. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal det således tilstræbes, at intet bestyrelsesmedlem kommer til at sidde i en sammenhængende periode på mere end otte år. Hvis et siddende bestyrelsesmedlem vælges som formand/næstformand, så træder der dog en ny otteårs periode i kraft.