Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Helhedsplanerne rummer tiltag, der er nødvendige for at fremtidssikre afdelingerne bygningsmæssigt (nødvendigt vedligeholdelsesarbejde), og indretningsmæssigt (sammenlægning af boliger samt øget tilgængelighed).
 
På afdelingsmøderne i både Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og i Jægermarken var der god debat, stor spørgelyst og bred opbakning til helhedsplanerne.
 
- Vi kan kun være tilfredse med mødernes forløb, herunder den gode debat på afdelingsmøderne, siger bestyrelsesformænd Svend Erik Johansen og Bodil Pers samstemmende.
 
For at imødegår utryghed i forbindelse med nedlægning af boliger, der skal give plads til større boliger tilknyttes en genhusningskonsulent der skal aftale med de enkelte beboere, hvor de skal bo efter gennemførelsen af planen, og hvorledes genhusning vil foregå.

Huslejestigninger

De nye, højere huslejer er en nødvendighed for at få gennemført de forbedringer, der er påkrævet. Landsbyggefonden financierer en stor del af forbedringerne, men eksempelvis støttes nye køkkener og badeværelser i boliger, hvor der ikke sker andre forbedringer ikke af Landsbyggefonden og det medfører derfor huslejestigninger.
 
De to boligafdelingerne har altid været meget populære, og sammenholdt med deres gode placering i Svendborg, forventes huslejestigningerne ikke at få negative konsekvenser for udlejningen.

Grundig planlægning

Der forestår nu en periode hvor planerne skal godkendes politisk af Svendborg Kommune, og af Landsbyggefonden. Herefter vil en længere planlægnings- og projekteringsperiode forløbe sandsynligvis frem til udgangen af 2016. Fra efteråret 2015 vil beboerne blive inddraget via arbejdsgrupper om eksempelvis indretning af køkkener, badeværelser, udearealerne og det kommende nye fælleshus. Samtidig vil planlægningen af genhusningen ske.
 
Efter afholdelse af udbudsrunde med entreprenører omkring årsskiftet 16/17 forventes den etapevise ombygning at gå i gang, og den er afsluttet i 2020.

Fakta

Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej

  • 25 af de 275 boliger nedlægges
  • 138 af boligerne renoveres
  • 78 får elevatorbetjening 

Jægermarken

  • 15 af de nuværende 246 boliger nedlægges
  • 119 boliger renoveres
  • 65 boliger får elevatorbetjening
  • 53 boliger får nyt køkken og bad
  • 74 får nye badeværelser