Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Boligselskabet Domea København har med bygge- og boligadministrationen Domea.dk som bygherrerådgiver købt grunden Rovsingsgade 63 af Københavns Kommune med henblik på at bygge 130 almene ungdomsboliger.
 
Ungdomsboligerne bygges som en del af projektet ’Ungdomsboliger til fremtidens unge’, der er støttet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og udvikles af Domea.dk, Årstiderne arkitekter, Cowi og Fremforsk for at skabe bedre, smartere og billigere ungdomsboliger.
 
Københavns Kommune skal godkende byggeriet af de almene boliger, sandsynligvis i oktober 2015, hvor kommunen beslutter, hvilke almene byggerier Københavns Kommune vil støtte med grundkapital.
 
- Vi kan bygge billige, bæredygtige ungdomsboliger af høj kvalitet til gavn for de mange studerende, der i de kommende år vil efterspørge ungdomsboliger i København.  Desuden er styrken ved vores ungdomsboliger, at de er fleksible og let kan tilpasses forskellige typer beboere, siger Villy Brejning, formand for Boligselskabet Domea København.

En ungdomsboliger på 29 m2 kommer til at koste ca. 2800 kr. pr måned, én mellemstørrelse på 40 m2 koster 3800 kr. per måned og en stor på 50 m2 kommer til at koste 4800 kr. per måned. Hertil kommer lavt forbrug af el, vand og varme, da det er lavenergiboliger. Den lave husleje skyldes desuden, at udgifterne til ren- og vedligeholdelse kan holdes nede ved, at ejendomsdriften deles med den nærtliggende almene boligafdeling Emblasgade.

Det er endnu ikke muligt at opskrive sig til disse boliger.

Fakta om Ungdomsboliger til fremtidens unge

Forudsætningen for at skabe attraktive ungdomsboliger, der i fremtiden både understøtter de unges behov for et billigt sted at bo, og de unges behov for at etablere relationer og skabe identitet, er redskaber til at kunne definere fleksible, kundetilpassede boliger i den konkrete sammenhæng.

Med inspiration fra industriens metodiske arbejde med brugerdreven innovation inden for produktudvikling er der udviklet et metodeværktøj, så der hurtigere og mere præcist kan udvikles de boliger, som de unge efterspørger i den konkrete sammenhæng.
 
Metodeværktøjet adresserer den enkelte beboers/boligs cyklus fra indflytning og individualisering over brug af boligen og endelig fraflytning. Tilsvarende rummer konceptet fremtidens krav omkring øget internationalisering og forventninger om udviklingen i den generelle boligefterspørgsel i form af øget fleksibilitet, hvor boligformen ved enkle indgreb kan ændres til andre målgrupper.

Fakta om økonomisk støtte til byggeri af almene boliger

Kommuner yder økonomisk støtte til byggeri af almene boliger med ’kommunal grundkapital’. Frem til 1. januar 2017 udgør grundkapitallånet 10 % af den samlede anskaffelsessum for boligerne. Lånet er rente- og afdragsfrit i op til 50 år. Kommuner stiller desuden garanti for en del af realkreditlånet. Kommunal grundkapital kan søges af almene boligorganisationer i forbindelse med udviklingen af nye almene boliger.
 
Fakta om Boligselskabet Domea København

Det almene boligselskab har 17 boligafdelinger i København med i alt 111 ungdomsboliger, 600 familieboliger, 180 ældreboliger, 150 plejeboliger og 2 plejecentre.

Fakta om Domea.dk

Domea.dk er en almen bygge- og boligadministration, som har almene boligorganisationer som kunder. Boligorganisationerne er i hele Danmark og har tilsammen 42.000 almene lejeboliger. Domea.dk er bygherrerådgiver for boligorganisationerne og har pt. en bygge-pipeline på 9 mia. kr. Domea.dk er non-profit, medlemsejet og demokratisk ledet.