Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

For de fleste er energiforbrug en usynlig størrelse, som vi bare betaler for. Vi får sjældent at vide, hvad forbruget koster og de færreste forstår opgørelsen af energiforbrug, der fremsendes med regningen. Så hvordan kan energiforbruget blive så vedkommende og forståeligt, at vi kan handle på det og reducere forbruget på en hensigtsmæssig måde?
 
Christian Kierkegaard fra den almene rådgivningsvirksomhed Energi & Miljø og antropologer fra Aarhus Universitets Alexandrainstitut har med projektet Proaktiv Energiadfærd undersøgt, hvordan man kan ændre beboernes energiforbrug gennem forskellig synliggørelse af energiforbruget.
 
- Baggrunden for vores undersøgelse er, at energibesparelser hidtil i høj grad har fokuseret på isolering og energisparerpærer. Beboernes adfærd derimod er en overset, men helt afgørende faktor, hvis vi skal reducerer energiforbruget i boligafdelingerne, fortæller Christian Kierkegaard, og forsætter: Faktisk kan forbruget svinge med 300 procent i boliger af samme energimæssige stand.

Ligesom et termometer

Resultatet af undersøgelserne viser, at almindelige beboere har svært ved at forstå opgørelsen af deres energiforbrug og derfor ændrer de ikke adfærd. I projektet er energiforbruget på forskelligvis blevet synliggjort overfor beboeren.
 
- Vi ved generelt for lidt om den menneskelige faktor i reduktion af energiforbrug. Projektets erfaringer er første skridt i den rigtige retning med inddragelse af antropologer fra Aarhus Universitet. Næste skridt er at forstå, hvad der virker for den brede gruppe af beboere, siger Bjarke Schilling, varmetekniker fra Boligselskabet Bo-Vest.
 
Undersøgelsernes konklusion er, at daglig synliggørelse overfor beboeren kan ændre energiforbruget i en hensigtsmæssig retning. Hvis man opsætter små skærme i boligerne eller jævnligt omdeler oversigter til beboerne, så vil et tjek af energiforbruget indgå i beboerens daglige rutiner. Det er først, når vi ser på energiforbruget dagligt på samme måde, som når vi ser på termometeret, at vores energiadfærd ændrer sig for alvor.

Proaktiv energiadfærd

Projektet Proaktiv energiadfærd i den almene boligsektor er finansieret af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, tidligere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektets formål er at evaluere, hvordan synliggørelse af energiforbrug i almene boliger virker i forhold til at opnå reduceret energiforbrug og godt indeklima. 

Evalueringen er foregået i samarbejde med fire boligselskaber: Østerbo, AKB København, FSB og Fruehøjgaard og baserer sig på interviews, spørgeskemaundersøgelse og forbrugsmålinger.
 
Projektet skal resultere i viden om, hvad der virker og hvorfor i forhold til energiforbrug og indeklima, samt handlingsorienterede anbefalinger og værktøjer målrettet den almene boligsektor og teknologiudbydere.
 
Læs mere om Proak-projektet her