Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Benny Østerbye arbejder som energikonsulent hos Energi & Miljø, som Domea.dk har et tæt samarbejde med. Til daglig kører han rundt på hele Sjælland til almene boligselskaber og hjælper med at optimere energiforsyningen og energiforbruget, så beboernes penge ikke forsvinder i uopdagede huller, der snylter på budgettet.

Motivationsafgift

Netop den situation har Benny for nylig hjulpet Boligselskabet Rosenvænget i Frederikssund med at cykle nemt og elegant uden om. Afdelingen på Heimdalsvej stod over for at skulle udskifte flere af installationerne i varmecentralen i kælderen.
 
De eksisterende er de oprindelige fra 70’erne, hvor afdelingen blev bygget, men i dag stiller fjernvarmeleverandørerne eksempelvis større krav til, at vandet er afkølet, når det kommer retur. Ellers lægges der en såkaldt ”motivationsafgift” oveni varmeregningen.

Løftede øjenbryn

Ifølge Palle Thomsen, der er driftsleder hos Servicecenter Frederikssund, havde man forventet, at ombygningen af installationerne ville koste ca. 600.000 kr. – så det resulterede i en del løftede øjenbryn, da det første tilbud på ombygningen kom.
 
750.000 kr. lød tilbuddet på.
 
Men nogle gange handler det om at bruge en knivspids kløgtighed og snilde, og det er her, Benny Østerbye kommer ind i billedet.
 
- Hvis vi ikke får styr på det nu, er der risiko for, at Heimdalsvej fremadrettet skal betale 50.000-100.000 kr. ekstra om året i motivationsafgift, forklarer han.

Langt mere effektive

Der findes pt. to varmvandsbeholdere i kælderen. De kan rumme 6.000 ltr. vand. Disse vil blive frakoblet. I stedet installeres seks mindre beholdere med plads til 300 ltr. i hver.
 
- Liggetiden for vandet må ikke være for høj. Det skyldes bl.a. risikoen for legionella-bakterier i badevandet. Desuden er de seks nye kedler langt mere effektive og bruger mindre energi, forklarer Benny Østerbye.
 
De gamle beholdere er isoleret med asbestmateriale. I stedet for at betale 100.000 kr. for at få dem fjernet, kobles de blot fra og bliver stående. Der er i forvejen masser af plads til de seks nye beholdere i varmecentralen, og så længe, isoleringen bliver siddende på de gamle beholdere, er der ingen risici forbundet med at lade dem stå.

Tidssvarende niveau

- Derudover har vi opnået en større besparelse ved at finde to varmevekslere, der passer til det eksisterende rørsystem, så det hele ikke skal bygges om, og så fjernvarmevandet nu sendes retur til fjernvarmeselskabet med den rette temperatur, forklarer Benny Østerbye.
 
(Bade- og fjernvarmevandet kører på to forskellige systemer, red.).
 
Alt i alt betyder det, at Heimdalsvej nu skal betale 550.000 kr. i stedet for 750.000 for at få varmecentralen løftet op på et tidssvarende niveau.
 
Det glæder naturligvis Palle Thomsen:
 
- Renoveringen er nu sendt i udbud, og der er afsat midler til det i budgettet. Vi bad Benny om et oplæg, fordi vi havde brug for input fra en fagperson, ”man kan stole på”. Det betyder nu, at vi træffer den bedste beslutning for beboerne, og vi sparer dem samtidig for en pæn pose penge.

Vand afkøles før retur

Når vandet skal være afkølet tilstrækkeligt, før det sendes retur, skyldes det, at fjernvarmeselskabet, i dette tilfælde ION, bruger kondenserende kedler.

Kilde: Benny Østerbye