Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Ifølge Domea.dks boligadvokat giver almenlejeloven mulighed for at opsige eller ophæve lejekontrakten, hvis en beboer har en hund, som er til fare eller gene for omgivelserne. En nylig dom fra landsretten viser dog, at fremgangsmåden skal være korrekt, hvis hundebid skal ligge til grund for opsigelsen.

Nægtede at skaffe sig af med hunden

I september sidste år fik en beboer i et alment boligbyggeri tilladelse til at holde hund. Seks dage senere bed hunden en anden beboer i benet. Hundeejeren fik herefter brev om, at lejekontrakten var opsagt. Men beboeren gjorde indsigelse mod opsigelsen, og sagen havnede derfor i Boligretten. Ifølge almenlejelovens § 82, stk. 2, skal der nemlig gives et forudgående varsel.

I Boligretten blev der afgivet vidneforklaringer, og der blev vist videooptagelser af bidepisoden. Dette blev suppleret med lægeundersøgelser, som dokumenterede, at beboeren var blevet bidt. Da hundeejeren ikke havde overholdt vilkårene i hundetilladelsen, og da han nægtede at skaffe sig af med hunden, fandt Boligretten, at opsigelsen var korrekt.
 
MEN sagen gik videre til Landsretten, og her nåede man imidlertid frem til det modsatte resultat, fordi:
 
”… beboeren IKKE havde fået en påmindelse/advarsel forud for opsigelsen, hvoraf det fremgik, at hundens adfærd var til fare, og at det ville medføre en opsigelse af lejekontrakten, hvis beboeren ikke bortskaffede den”.
 
- Dommen viser, at det altid er et krav, at der er givet en påmindelse, førend der på nogen måde kan blive tale om, at grundlaget for, at et lejemål kan opsiges, er til stede, forklarer Henrik Meden.

Små husdyr tilladt

Hvis beboere er utrygge eller føler sig generede på grund af bidske eller gøende hunde, er det overordnet set altid en god ide først at undersøge i afdelingens husorden, om det er tilladt at have kæledyr i boligen.
 
- Der er som udgangspunkt nogle kæledyr, som ikke kræver en særlig tilladelse. Også selv om det fremgår af husordenen, at der ikke må holdes husdyr. Det gælder de såkaldte ”små husdyr”, forklarer Henrik Meden.
 
Med ”små husdyr” menes fx en hamster, undulater, akvariefisk, mus (i bur!), edderkopper og slanger (i terrarium) o. lign.
 
- Ved vurderingen af, hvorvidt et kæledyr falder ind under kategorien ”små dyr”, må man lægge vægt på, om der er tale om dyr, der alene opholder sig i boligen, eller som også bevæger sig frit omkring uden for boligen. Bevæger de sig frit omkring uden for boligen, og står der i den pågældende afdelings husorden, at husdyr ikke er tilladt, så går den ikke, uddyber Henrik Meden.

Særlige bestemmelser ved hunde

Derudover er der en række love og bestemmelser, der kan komme på tale, når det vedrører hunde. Ifølge hundeloven er der fx nogle hunderacer, som er ulovlige at holde - uanset, om man bor alment eller er boligejer.
 
Du kan se racerne her
 
I grelle, vedvarende tilfælde af støj kan hundeejeren også pålægges af afdelingen at bortskaffe hunden.
 
- Det er de samme betingelser som med bid. Det afgørende er, at hunden er til gene, og at det er påkrævet/væsentligt for afdelingen, at den fjernes, siger Henrik Meden.
 
Det kan også være et krav, at hunden skal føres i snor på det almene boligområdes arealer – herunder også i opgangene. Men det afhænger af, hvad afdelingsmødet har besluttet. Hvis der findes en sådan beslutning, kan en opsigelse eller ophævelse også håndhæves i forhold til det.
 
Se hundeloven her

Kontakt

For juridiske spørgsmål vedr. kæledyr i almene lejeboliger, kontakt advokat Henrik Meden.

Telefon: 76 64 64 07
Mail: hme@domea.dk