Formålet med puljen er at give udsatte familier med hjemmeboende børn mulighed for et ferieophold med opfølgende sociale aktiviteter, som skal bidrage til at hjælpe familierne med at løse nogle af de problemer, der præger deres hverdag.

Puljen kan ansøges af frivillige sociale foreninger og almennyttige boligforeninger hos Socialstyrelsen via tilskudsportalen.

Der er ansøgningsfrist den 4. april 2016 kl. 12.

Læs mere om puljen, og om hvordan I søger, her​​