Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Efter opstillingsperiodens udløb er der i alt 14 kandidater i de fem opstillingskredse. Nu kan beboere i opstillingskredsene stemme om, hvem kredsen skal sende videre til repræsentantskabets endelige afstemning. Afstemningen i kredsene starter den 15. april og slutter den 1. maj.

Nedenfor er de 14 kandidater, som kredsene skal stemme om:

Digital afstemning

Den 15. april vil alle beboere modtage et brugernavn og en adgangskode, som giver mulighed for at afgive stemme på en hjemmeside. Hvis man ikke har adgang til internettet og ikke kender nogen, der kan hjælpe, så kan man få hjælp på det nærmeste servicecenter.

Hvert lejemål kan sætte fire krydser: to stemmer ved valg af bestyrelseskandidat og to stemmer ved valg af suppleantkandidat fra deres kreds.

Man kan kun stemme på kandidater fra den kreds, som man bor i.

Hvor mange skal vælges?

Der gennemføres ingen valg i Nordjylland og Midtjylland, for der er kun opstillet én kandidat i hver kreds. Kandidaterne er dermed allerede valgt som kredsenes kandidater. I de øvrige kredse skal beboernes stemmer afgøre, hvilke kandidater der indstilles af kredsen, når repræsentantskabsmødet den 20. maj skal vælge medlemmer til bestyrelsen.

Repræsentantskabet skal i alt vælge 8 bestyrelsesmedlemmer og 8 suppleanter:

Alle beboere, som bor i en boligorganisation, der administreres af Domea.dk, kan stemme samt beboere i Holbæk Boligselskab og Andelsboligforeningen af 1941 i Ringsted, der anvender Domea.dks it- og administrationssystemer.

Det er en forudsætning for at stemme, at boligen ikke var opsagt pr. 4. april 2016. Stemmerne kan afgives af lejeren eller af dennes voksne husstandsmedlemmer.

Læs mere om valget til Domea.dks bestyrelse her