Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Et tryghedsinitiativ, hvor man ringer godmorgen. Flaskeindsamling med tilskud til sommerfesten. En ny legeplads til kvarterets unger.

Der kan være mange gode grunde til at modtage Domea.dk Prisen.

Fredag den 20. maj blev i alt fem af dem uddelt på Domea.dks årlige Landskonference i Nyborg. Domea.dk Prisen er stiftet af Domea.dks bestyrelse for at anerkende lokale ildsjæle, der har gjort noget særligt for at fremme det gode boligliv lokalt.

Prisudvalget lagde i år særlig vægt på at belønne dem, der skaber nye initiativer og fællesskaber.

Prismodtagerne er som følger:

Søren Levin Thormann, fmd. for Haragergård, afd. 852, Boligselskabet Rosenvænget, Frederikssund:
36-årige Søren Levin Thorman fra Haragergård i Frederikssund er en ægte leder. På ganske kort tid har han skabt en masse positive forandringer til fordel for beboerne i afdelingen. Han er altid høflig og i stand til at skabe resultater. Bl.a. er der en ny legeplads på vej, og Søren står også i spidsen for sommerfesten. Der sker noget, og det har bl.a. betydet, at fællesskabet er styrket, og beboerne er blevet bedre til at holde øje med hinanden. Senest er der stemt om et nyt beboerhus, hvor fællesskabet kan styrkes yderligere, fordi beboerne kan mødes til forskellige aktiviteter. Søren tildeles ’Årets Klokke’, der er symbolet på lederskab i bestyrelsesarbejdet.

Afdelingsbestyrelsen i Højhuset, Peder Lykkes Vej, Boligselskabet Domea København:
I afdelingsbestyrelsen i Højhuset, 2300 København S, har både formand, bestyrelse og en masse beboere gjort sig umage for at skabe en række fællesarrangementer: morgen café for beboere, flaskeindsamling, der giver et tilskud til sommerfesten, havegruppen, der forbereder haven til beboerne, oprydningsgruppe, der træder til i weekenden osv. Alle initiativer har bevirket, at Højhuset er blevet et endnu mere spændende sted at bo. Derfor tildeles afdelingsbestyrelsen Domea.dk Prisen og en check på 5.000 kroner til brug i afdelingen.

Hanne M. Østergaard, fmd. for organisationsbestyrelsen, Boligselskabet Nykøbing Mors, Nykøbing Mors:
Hanne M. Østergaard fra Fuglsøparken i Nykøbing Mors er en ægte ildsjæl, som både har gjort sig gældende på afdelings- og organisationsniveau. Hun sætter beboernes ønsker og behov i højsædet. Hun engagerer sig i de udfordringer, der er – også i lokalsamfundet. Bl.a. gennem en sommerlejr for udsatte børn i samarbejde med kommunen. Hanne har også taget initiativ til at byde tilflyttere fra bl.a. Syrien velkommen ved at skabe et netværk for ”nye” og ”gamle” beboere i Fuglsøparken. Her fungerer hun som kontaktperson og kommunikerer med de ”nye”, selv om de hverken forstår dansk eller engelsk. Hanne forstår kort sagt at skabe gode relationer og fællesskaber mellem beboerne. Derfor tildeles afdelingsbestyrelsen i Boligselskabet Nykøbing Mors v. Hanne M. Østergaard Domea.dk Prisen og en check på 5.000 kroner.

Leif Loll Jørgensen, beboer i Murskeen 30, DFB Gadehavegård, Høje Taastrup:
Leif Loll Jørgensen fra Gadehavegård i Taastrup er kendt som beboernes vagthund, der engagerer sig i mange forskellige aktiviteter. Han har bl.a. påtaget sig ansvaret for Formiddagscaféen, og har både inviteret det lokale bibliotek og kommunens motions- og rygestop-konsulenter på besøg til hjælp, gavn og inspiration for beboerne. Hertil kommer ’telefonkæden’, som er et tryghedsinitiativ, hvor man ringer godmorgen til hinanden. Og så er der foreningen ’Vi hygger’, som er åben for naboer uden for bebyggelsen. Leif har også en finger med i spillet i forbindelse med den lokale festival, som arrangeres under mottoet: ’Bliv ven med vores kvarter’, der tiltrækker mange beboere, gæster og foreningsliv udefra. Derfor tildeles Gadehavegård i DFB v. Leif Loll Jørgensen Domea.dk Prisen og en check på 10.000 kroner.

Seham Ebrahim, medl. i afdelingsbestyrelsen, Ladegårdsparken, Holbæk Boligselskab, Holbæk:
Seham Ebrahim har boet i Ladegårdsparken i Holbæk siden 2010. Til at begynde med kunne hun ikke et ord dansk, men gennem sin deltagelse i beboerrådgivningen er hun blevet en stor ressource i området. Hun er alene med tre små piger, har gennemført både 9. og 10. klasse og læser nu til social- og sundhedsassistent.
For tre år siden begyndte Seham at arbejde frivilligt i afdelingen, og gennem et landsdækkende projekt er hun blevet ’bydelsmor’. Hun deltager desuden i aktivitetsudvalget, og er derfor engageret i mange forskellige aktiviteter for beboerne. I sin fritid er hun tolk, og hun fungerer selvfølgelig som tolk, når der kommer nye beboere fra Syrien. Pt. er Seham ved at etablere en café for flygtninge, så de kan skabe netværk og lære om det danske samfund. Bl.a. hvad det vil sige at bo alment. Med sit store engagement i Ladegårdsparken er hun blevet en naturlig nøgleperson. Derfor tildeles Ladegårdsparken i Holbæk Boligselskab v. Seham Ebrahim Domea.dk Prisen og en check på 10.000 kroner.