Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

I Vejleåparken i Ishøj har de i april og maj afholdt Din Nabo-Måned, hvor medarbejderne fra den boligsociale helhedsplan i Vejleåparken har slået et slag for det gode naboskab igennem forskellige sociale arrangementer. Godt naboskab er vigtigt af flere grunde. Både i forhold til det gode boligliv og i bekæmpelsen af kriminalitet.


I Ishøj har de især fokus på den positive effekt, det kan have på indbrudsraten. Derfor gik de i forbindelse med den boligsociale helhedsplan for området i 2013 med i et samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, Trygfonden og Ishøj Kommune om at indføre og udbrede Nabohjælp i området. Dermed blev de det første sociale etagebyggeri i Danmark til at prøve kræfter med metoden, der i flere udenlandske undersøgelser er dokumenteret som særdeles effektiv i kampen mod ubudne gæster.

 

Med øjne og øre som våben

Princippet i Nabohjælp er, at naboerne i kvarteret laver indbyrdes aftaler om at holde øje med hinandens boliger i forbindelse med ferier og lignende. Der kan også indgås aftaler med de nærmeste naboer om at smide skrald i den bortrejste nabos skraldespande eller på anden måde gør noget ekstra for at få det til at se ud som om, at der er nogen hjemme.

Men Nabohjælp er ikke kun relevant, når folk er på ferien. Skal Nabohjælp for alvor have effekt, handler det om at få opbygget gode vaner i hverdagen. Det værste indbrudstyve ved er øjne og øre, der følger med i deres færden. Derfor handler det om generelt at være opmærksom på, hvem der kommer og går i området, så det er nemmere at skelne beboer fra fremmede og slå alarm, hvis man ser noget atypisk.

Går foran med stor opbakning  

Fordi Vejleåparken er de første af deres slags, er det særlig interessant at holde et vågent øje med netop dem. Det er de enige i hos Vestegnens Politi, der har fulgt projektet tæt.


- Det er et glimrende initiativ, som vi bakker hundrede procent op om. Vi følger det og glæder os til at se evalueringen af projektet, udtalte vicepolitikommisær ved Vestegnens Politi, Ulrik Hove, til DR i september 2014, da projektet havde omtrent et år på bagen. I Det Kriminalpræventive Råd er de også spændte på evalueringen, specielt på grund af boligområdets særlige karakter.


- De erfaringer, der bliver gjort i Vejleåparken, kan bruges i andre boligbyggerier af den type, selvfølgelig med det forbehold at hver beboersammensætning er unik, siger projektleder Hans Peter de Place fra Det Kriminalpræventive Råd til DR.


Med et år tilbage af Helhedsplanen tyder alt på, at indsatsen på dette punkt har båret frugt. Da beboernes deltagelse er afgørende for et vellykket projekt, glæder medarbejderne i den boligsociale helhedsplan i Vejleåparken sig over den store opbakning, de oplever fra beboerne. Både til Nabohjælp, men også generelt til de sociale tiltag og arrangementer i boligområdet.
Den store opbakning kom til udtryk i forbindelse med Din nabo-måned, hvor mange frivillige beboere stillede op til alt fra grill, debatter og nabofilm. 
Et af målene med Din Nabo-måned var at få flere beboere med i Nabohjælp-ordningen, fordi desto flere der går sammen, desto stærkere virker det. Det er ifølge Lasse Matthissen, der er projektchef i helhedsplanen i Vejleåparken, lykkedes over al forventning. Siden midten af april, hvor Din nabo-måned startede, har 50 nye nabohjælpere meldt sig, og de er nu oppe på 200.


- Vi satte et mål om at nå op på 70 nabohjælpere inden projektets afslutning i 2017, så 200 nabohjælpere allerede nu er jo langt over forventningen. Dog håber vi selvfølgelig, at vi kan få endnu flere med, siger Lasse Matthiessen.

Vi vil gerne vores naboer

Selvom Nabohjælp er det reale værktøj, så er det at få opbygget et godt naboskab mindst lige så vigtigt. Det er nemlig fundamentet for at få folk engageret i initiativer som Nabohjælp.
En undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at danskerne generelt er positive over for naboskabet, men det kan ofte være svært at tage det første skridt til at få opbygget en relation til sine nærmeste naboer. Derfor er arrangementer som Din nabo-måned en god idé, fordi man her giver beboerne en ramme at mødes inden for.

Selve Din nabo-måneden i Vejleåparken sluttede d. 11. maj, men arbejdet fortsætter frem til slutningen af 2017. Det Kriminalpræventive Råd arbejder i øjeblikket på en evaluering af forløbet med henblik på at udbrede metoden til flere lignende boligområder.

 


Helhedsplanen i Vejleåparken:
Et samarbejde mellem Ishøj Kommune, AAB Afdeling 55, Stenbjerggård boligselskab og Søvejhuse
Du kan læse mere om helhedsplanen i Vejleåparken på deres Facebookside


Læs mere om, hvordan du får en Nabohjælp-ordning i din afdeling på www.nabohjælp.dk