Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Loven gælder fra den 1. juli 2016, men der er nogle ret komplicerede forbehold, pointerer Tinus Lassen, chefkonsulent i Domea.dk.

Sløjfeanlæg

• Hvis afdelingen har et såkaldt sløjfeanlæg, så er det ikke muligt at frakoble den enkelte beboer. I afdelinger med sløjfeanlæg gælder loven derfor først fra den 1. januar 2018, så afdelingen har mulighed for fx at ombygge anlægget inden da. Afdelingen skal som udgangspunkt selv betale for ombygningen.

Aftaler indgået inden 1. juli 2016

• Hvis afdelingen har indgået en aftale med signalleverandøren inden den 1. juli 2016, så gælder aftalen, indtil den udløber, eller indtil den ville udløbe, hvis den blev opsagt med det aftalte varsel pr. 1. oktober 2016. Hvis en afdeling fx har en aftale med 12 måneders opsigelse, så vil retten til at fravælge tv-signaler først træde i kraft den 1. oktober 2017.

Bindingsperioder

• Nogle boligafdelinger har desuden en bindingsperiode i deres aftale med signalleverandører. I disse tilfælde gælder aftalen indtil bindingsperiodens udløb med tillæg af det aftalte opsigelsesvarsel. Hvis en afdeling fx har en bindingsperiode indtil den 1. marts 2019 og en opsigelsesperiode på 12 måneder, så vil retten til at fravælge tv-signaler først træde i kraft den 1. marts 2020.

Læs mere om frit valg af tv-kanaler her

Betaling for drift og vedligehold

- Hvis man fravælger tv-signaler, så vil man stadig skulle betale den del af det månedlige antennebidrag, som går til driften og vedligeholdelsen af afdelingens eget antenneanlæg og til administrationen af antenneregnskabet, siger Tinus Lassen.

Hvis antenneanlægget i afdelingen er ejet af signalleverandøren eller af et el-selskab, vil beboeren derimod kun skulle betale til anlæggets drift og vedligeholdelse, såfremt anlægget også bruges til andet end fremføring af tv-signaler (fx som bredbåndsforbindelse).

- Ude på de lokale servicecentre er man nu i gang med at danne sig et overblik over de gældende aftaler, så man i samarbejde med afdelingsbestyrelserne kan give den bedst mulige information til beboerne, siger Tinus Lassen.