Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

- Udsatte unge skal sige nej til kriminalitet og ja til job og uddannelse for at blive aktive medborgere i samfundet.
 
Det er udgangspunktet for uddelingen af 10 mio. støttekroner, som Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har sat af i 2016 til at styrke den boligsociale indsats i landets udsatte boligområder.
 
Midlerne er nu fordelt, og blandt modtagerne er Holbæk Kommune og den boligsociale helhedsplan i Ladegårdsparken, som i samarbejde vil forsøge at komme ungdomskriminaliteten i bybilledet til livs.

Det skal bl.a. ske gennem Værestedet, som bliver omdrejningspunktet for hele indsatsen.

Indsats er nu sikret på lang sigt

I Ladegårdsparken er man naturligvis glade for støtten:

- Det er fantastisk, fordi det nu bliver muligt for os på lang sigt at lave en samlet indsats, hvor vi både inddrager børnene og deres forældre. Det tætte samarbejde med kommunen er også med til at sikre, at de erfaringer, vi får igennem projektet, bliver forankret i en kommunal praksis efter, at helhedsplanen er lukket og slukket, siger Louise Hjulmand, projektleder i helhedsplanen.
 
Læs om Ladegårdsparken på ministeriets hjemmeside her

Projektets titel er ’Det aktive medborgerskab’, og af projektbeskrivelsen fremgår:
 
”Via Værestedet og kommunale samarbejdspartnere ønsker vi at give de unge og deres familier nemmere adgang til sagsbehandlere, UU vejlejdere og andre kommunale tilbud. Via den boligsociale helhedsplan, ønsker vi at supplere denne støtte med boligsociale aktiviteter, der giver mening for de unge og deres familiers fremtid.”

Mål: 70 procent skal klare sig bedre i skolen

Målgruppen er unge mellem 13 og 18 år, som er kriminalitetstruede, og deres familier. På kort sigt er det målet, at 20 unge kommer fast i Værestedet, og at der er etableret en fast kontakt til de 20 unges forældre.
 
På længere sigt er det målet, at 70 procent af de unge klarer sig bedre i skolen, og at 70 procent af forældrene støtter deres børn i deres valg – uden hjælp fra de ansatte.