Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Frem til og med 2020 vil Realdania i partnerskab med boligorganisationer og kommuner udvikle strategier og konkrete projekter for socialt bæredygtige bydele. Målet er, at de udsatte boligområder skal udvikle sig til levende bykvarterer, der tilbyder sunde, trygge og stimulerende rammer for beboere og besøgende.

Kampagnen, der kaldes By i balance, har fået en stor pose penge med samlet 75 mio. kroner i hånden, der skal bruges til at gøre en forskel og nedbryde sociale ubalancer.

Med i kampagnens forandringsudvalg er Lars Carl Gruby, regionsdirektør i Domea.dk:

Får en stemme

- Domea.dk har fået et sæde i forandringsudvalget, fordi vi har massiv erfaring med administration og byggeri af almene boliger, og fordi vi repræsenterer den suverænt største bygningsmasse og beboergruppe i netop det ene af de områder, som kampagnen fokuserer på, nemlig Gadehavegård og Charlottekvarteret i Høje-Taastrup Kommune, siger Lars Gruby og uddyber:

- Det er vigtigt, at vi er med i udvalget, bl.a. fordi vi kan være talerør for beboerne i Gadehavegård og Charlottegården - og for vores medarbejdere i helhedsplanerne.

- Vi får mulighed for at være deres stemme i hele det komplekse spil, der hedder byudvikling. Det er vigtigt, at områderne udvikler sig sammen med de mennesker, der bor og arbejder der, så ambitionerne ikke forsvinder i arkitektstreger på et tegnebræt, men så de menneskelige, sociale værdier også er med.

- Samtidig er det vigtigt at være med i et ambitiøst partnerskab, hvor vi både kan bidrage med viden, men i lige så høj grad indhente viden og erfaring, som vi kan bringe med videre til arbejdet med by- og boligudvikling i resten af Danmark.

Koster 15 mio. pr. person

De danske byer bliver i stigende grad opdelt i rige og fattige kvarterer, og udsatte befolkningsgrupper koncentreres i udsatte boligområder i forstæderne.

I dag bor 60.000 mennesker i Danmark i udsatte boligområder.

Ifølge Danmarks Statistik har et barn af forældre med få ressourcer væsentligt ringere chancer for at bryde sin sociale arv, hvis det vokser op i et udsat boligområde i forhold til, hvis det vokser op i en bydel, hvor der bor mange fra middelklassen (16 % mod 52 %).

Ud af hver årgang, der fødes, ender 8 % med at stå uden for samfundet – socialt samt helbreds- og jobmæssigt. Over et helt liv koster det cirka 15 mio. kr. pr. person, svarende til 72 mia. kr. for én årgang.

Der er gennem de seneste 30 år investeret massivt i at løfte de udsatte boligområder, og flere steder har indsatserne haft positiv effekt.

Ambitiøst udviklingsniveau

Det er derfor vigtigt, at de mange erfaringer deles, anvendes og videreudvikles i nye indsatser. Hvor der i mange tilfælde er sat ind enten med fysiske indsatser, sociale indsatser eller fx beskæftigelsesrettede tilbud forsøger denne indsats at se mere helhedsorienteret på hele boligområdet, byen, kommunen og beboerne.
 
For at sikre et ambitiøst udviklingsniveau i kampagnen, er der udvalgt tre pilotprojekter:
 
1. Værebro Park, Gladsaxe
I samarbejde med Gladsaxe Kommune og boligselskaberne DAB og GAB
 
2. Tåstrupgård/Gadehavegård/Charlottekvarteret, Taastrup
I samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og boligselskaberne KAB, AKB Taastrup, DFB, VIBO og Domea.dk
 
3. Stengårdsvej, Esbjerg
I samarbejde med Esbjerg Kommune og Boligforeningen Ungdomsbo

Pilotprojekterne er valgt ud fra en række kriterier. Bl.a. kommunernes parathed til at involvere sig i udviklingen af boligområderne ud fra et ’bystrategisk’ og ’byplanmæssigt’ perspektiv. Andre udsatte boligområder kan søge støtte fra en pulje med 20 mio. kroner.

Skal ses som et åbningstræk

Netop på området ’udsatte boligområder’ er der nedsat et forandringsudvalg, der skal fungere som overordnet sparringspartner for By i balance og for projekterne. Udvalget, som Lars Gruby altså er udpeget til at være en del af, mødes tre gange om året.

Ud over Domea.dk er bl.a. Danmarks Idrætsforbund, Landsbyggefonden og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet repræsenteret i udvalget.

Der er i alt afsat ca. 30 mio. kroner til projekter i Høje-Taastrup:

- 30 mio. kroner er måske ikke så mange penge i et område, der inden for de kommende år skal udvikles for et langt større beløb, siger Gruby og uddyber:

- Men indsatsen skal ses som et åbningstræk for områdets videre udvikling, og med Real Danias støtte til byudviklingen i Høje Taastrup følger andet end penge. Der følger store strategiske sigtelinjer, erfaringer og netværk - og en kærkommen mulighed for at anlægge en helhedsbetragtning i forhold til, hvordan man tænker byudvikling.

- Vi er stolte over at have fået en så central rolle i det vigtige arbejde, som udviklingen af Høje Taastrup er, og så giver pladsen i forandringsudvalget os mulighed for at vise, at vi i Domea.dk har hjertet med i vores arbejde. Hos os går ”hjerne” og ”hjerte” hånd i hånd, så selv om vi tænker og agerer som en forretning, så kommer mennesker altid først, slutter Lars Gruby.