Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Siden boligminister Ole Birk Olesen (LA) den 22. juni 2017 foreslog at omlægge finansieringen af almene boliger fra realkreditinstitutterne til statslån (se link), har forskellige aktører i og omkring den almene branche forsøgt at udlægge forslaget som enten meget positivt eller negativt.

BL, som er de almene boligers interesseorganisation, har vurderet, at forslaget vil betyde besparelser for staten, men at det er usikkert om det vil betyde nogen forskel for beboerne i de almene boliger (se link). Samtidig udtrykker BL mild bekymring over, at en statslån-finansiering vil rykke de almene boliger tættere på staten. Det kan i yderste konsekvens give staten adgang til at begrænse beboernes indflydelse gennem beboerdemokratiet.

Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør i Domea.dk, maner dog til besindighed, fordi det endnu er alt for tidligt at konkludere, hvad konsekvenserne af forslaget vil være i praksis:

Det er altid interessant, hvis omkostningerne kan reduceres

- Som udgangspunkt ser vi med interesse på alle forslag, der kan nedbringe omkostningerne til finansiering af nye og eksisterende almene boliger. Vi ser ministerens udspil som et middel til at få realkreditinstitutterne i tale, og vi kan kun opfordre dem til at matche udfordringen, siger Thomas Holluf Nielsen og uddyber:

De almene boliger skal spare halvanden mia. kr. inden udgangen af 2020

- Det skal ses i sammenhæng med, at Folketinget jo har pålagt de almene boliger at spare halvanden mia. kr. for at lette huslejen i de almene boliger inden udgangen af 2020. Og i den forbindelse, ligger det lige for, at man også undersøger, om en anden finansiering af boligerne kan komme beboerne helt eller delvist til gode. Selvfølgelig med respekt for de almene boligers samlede værdi for samfundet, forklarer Thomas Holluf Nielsen.

Beboerdemokratiet skal fortsat kunne fungere

Det er beboerne selv, der finansierer ca. 85 procent af deres almene bolig gennem huslejen. En finansiering, der i dag varetages af realkreditinstitutterne lige som ved private boliger. Og beboerne har via beboerdemokratiet selv indflydelse på, hvordan boligerne skal drives, og hvordan budgetterne for driften skal skrues sammen. Derfor håber Thomas Holluf Nielsen ikke, at resultatet af dialogen om finansieringen kommer til at begrænse beboernes selvbestemmelse via beboerdemokratiet.

Det er endnu alt for tidligt at konkludere på forslaget

- Jeg er jo optaget af, at beboerdemokratiet fortsat skal kunne fungere frit, også når det gælder om at finde den bedste måde at leve op til Folketingets krav om effektivisering og professionalisering af de almene boliger. Et krav vi bakker fuldt op om. Når det er sagt, er det endnu alt for tidligt at komme med håndfaste konklusioner på, hvad forslaget vil indebære. Det her handler jo ikke blot om renter og bidragssatser men om livsnerven i de almene boliger og en model, som høster stor anerkendelse også uden for landets grænser, slutter Thomas Holluf Nielsen.