Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Dorte Mandrup (DM) efterlyser i sit debatindlæg i Politiken den 19. juni, at den almene branche tænker ud af boksen. At vi i fællesskab skaber boliger, der matcher de rigtigt mange måder, familier finder sammen på. DM revser det almene med påstanden om, at kun ressourcestærke mennesker har mulighed for at finde fleksible boliger.

Og tak for det! Også selv om ikke alle konklusionerne i DMs indlæg er helt rigtige:

Den almene branche arbejder allerede målrettet på at skabe bofællesskaber og alternative rammer om både privat og fælles boligliv. Det gælder i hvert fald i Domea.dk, der er byggeforretningsfører på Orienten i København, som DM nævner i sit indlæg. Vi er i gang med flergenerationstankerne, de moderne seniorbofællesskaber og interessebårne tematiserede fællesskaber.

Det er på den ene side fantastisk at høre en så berømmet arkitekt række hånden ud og på standens vegne sige ”vi kan godt skabe gode boliger inden for det økonomiske råderum – bare giv os lov til at tænke anderledes”. Men på den anden side er der begrundelsen for DMs argument: de lave rammebeløb.

For DM kommer i sin iver efter at ruske op i det almene også til at gøre sig til talsmand for synspunktet, at kvalitet ikke har noget med økonomi at gøre. At vi bare kan tænke anderledes.
Men selvom kvalitet langt fra kun er et spørgsmål om penge, så er (nok) penge en forudsætning for, at vi overhovedet kan sætte DMs arkitektoniske kreativitet i spil. Der skal penge til at sikre, at byggerier har haft vilkår, som gør det muligt at tænke bæredygtigt.

Det almene boligbyggeri er underlagt nogle meget stramme økonomiske rammer. Der findes ikke overskridelser, kun besparelser. Og i et frembuldrende byggemarked kæmper vi i det almene med at holde byggeriet inden for de givne rammevilkår.

Så tak for, at en arkitekt rækker hånden frem og siger: ”Vi vil gerne”. Men nej tak til påstanden om, at det er en stivnakket almen branche, der blokerer for ordentlige boliger: Vi vil også meget gerne tænke nyt. Men vi er kommet dertil, hvor vi seriøst må overveje, om vi på de givne vilkår reelt kan bygge i en kvalitet, der er på det niveau, som vi ønsker.

Inden for en alt for kort tidsramme risikerer vi at stå med byggerier, der kommer til at koste Landsbyggefonden (og dermed alle de almene lejere) gigantiske udgifter til alt for tidlige renoveringer, fordi kvaliteten ikke har været god nok fra begyndelsen. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt.

Læs Dorte Mandrups debatindlæg i Politiken den 19. juni (kræver login)