Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Ca. 1.000 almene boliger i etagebyggerier er i øjeblikket med i et projekt, som den almene bygge- og boligadministration Domea.dk står bag. Beboere i København, Svendborg og Haderslev har sagt ja til at deltage i forsøget, hvor deres traditionelle varmeopgørelse er skiftet ud med målinger af indeklimaet. Det gør dem til firstmovers på et område, der har stor betydning for deres eget helbred og for klodens fremtid.

- Jeg tager hatten af for beboerne, der viser ansvarlighed ved at sige ja til det her meget innovative projekt. Det unikke ved projektets form er, at det med det samme bliver den reelle virkelighed for beboerne. De får indflydelse på både deres boligs sundhed og på regningen, de modtager efterfølgende, fra dag 1, siger direktør for Byggeri og byudvikling i Domea.dk Charlotte Nørbak og forklarer, at projektets resultater derfor bliver så virkelighedsnære, som de overhovedet kan.

Beboerne får på den måde også et incitament til at leve efter anbefalingerne for et godt indeklima. Opnår de et sundere indeklima, får de en sundere bolig at leve og ånde i. Og det er netop det altoverskyggende formål med projektet: at få sundere boliger.

Sundere boliger giver sundere borgere, hvilket bl.a. kan resultere i færre sygedage. Beboerne er dermed med til at realisere flere af FN's verdensmål, for sundheden for både mennesker, bygninger og miljøet får et løft. Det vender vi tilbage til.

Beboer: Det er vejen frem

Den korte udlægning af projektet er, at i stedet for at måle varmeforbruget hos den enkelte beboer, som så får en årlig opgørelse, måler man på kvaliteten af indeklimaet – på CO2, luftfugtighed og temperatur. Beboeren får herefter en månedlig rapport, så vedkommende får mulighed for at ændre sine vaner med det samme ved at følge anbefalingerne for et godt indeklima. Økonomisk set belønner målemetoden beboerens indsats. Jo bedre indeklima, jo lavere regning for den enkelte. Det er desuden et mere retfærdigt fordelingsprincip af energiforbruget beboerne imellem.

En af de beboere, der har takket ja til at være en del af projektet og sikre et godt indeklima i sin bolig, er Preben Stampe Rasmussen, der bor i den almene boligafdeling Gadekærvej i Valby.

- Det er sund fornuft at afregne efter, om man bor i en sund bolig. Og jeg tror på, at det er vejen frem. Der er endnu noget læring i det for os, da vi kun har været i gang siden juni, men det er fx meget positivt, at vi modtager en rapport hver måned og afregner upfront, så man kan sætte sig ned og undersøge, hvorfor man er i rød, hvis man er det, siger Preben Stampe Rasmussen og henviser til opgørelsen over indeklimaet, der vises i grøn, gul og rød, alt efter hvor indeklimavenlig man har været den foregående måned.

Netop den adfærdsændring, som den nye målemetode gerne skulle føre med sig, er nødvendig. Vi spenderer op til 90% af tiden indendørs, og derfor har vores indeklima overvældende betydning for vores sundhed. Ifølge Velux Gruppen lever 16% af os – svarende til mere end hver 6. europæer – i en usund bolig, man kan blive syg af, fordi den har fugt – og altså et meget dårligt indeklima.

FN's verdensmål omsat til virkelighed

Med forsøgsprojektet bringer Domea.dk tre af FN's verdensmål i spil. Nummer 3: Sundhed og trivsel. Nr. 7: Bæredygtig energi. Og nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

- Projektet viser, at hvis vi skal gøre noget ved verdensmålene, handler det også om at sætte ind, hvor det giver mening for borgerne. At passe på hinanden og klimaet handler ikke nødvendigvis om at måtte opgive noget og leve med afsavn. Det handler om at angribe det, vi 'plejer' at gøre, fra en anden vinkel. Det er et eksempel på, at vi kan gøre noget hver især, selvom vi bare er små pletter på det store verdenskort, siger Charlotte Nørbak og fortsætter:

- I det almene er vi vant til at handle og tænke innovativt for at få de bedste og mest effektive løsninger. Fællesskabets løfter – ikke kun hos os, men i hele sektoren. Det er det her endnu et eksempel på.

Byggeriet har et ansvar

Projektet skal evalueres om to år, og evalueringen står Statens Byggeforskningsinstitut med professor Lars Gunnarsen i spidsen for. Og han ser indad på vegne af byggebranchen.

- Byggeriet står for 40% af CO2-belastningen, og derfor har vi, der arbejder med byggeri, et stort ansvar. Vi skal være gode til både at bygge og drifte huse, fortæller Lars Gunnarsen, der i høj grad vil kigge på den sundhedseffekt, forsøget har.

- Det vigtigste, vi har, er den menneskelige ressource og vores sundhed. Vi skal sørge for, at mennesker kan tænke, være kloge og fungere i deres hjem, og det handler om at skabe en bevidsthed hos beboerne, så man ikke ødelægger sig selv og den bolig, man bor i, siger Lars Gunnarsen.

Bygningerne i sig selv er nemlig også afhængige af et godt indeklima. Sunde bygninger uden fx fugt giver færre udgifter til vedligeholdelse og mulighed for bedre investeringer.

- Som boligorganisation ejer vi jo nogle bygninger, og dem er vi interesseret i holder længst muligt. Det kan komme alle beboere til gavn, hvis vi kan spare på driftsbudgettet, fordi der er mindre vedligeholdelse af bygningerne, når vi passer godt på dem, siger Preben Stampe Rasmussen, der ud over at være beboer på Gadekærvej også er formand i boligafdelingen samt næstformand i Boligorganisationen Domea København, som Gadekærvej er en del af.

Beboere og boliger i henholdsvis København, Svendborg og Haderslev deltager i projektet. Det forventes evalueret i efteråret 2021.

Projektet er todelt og har følgende samarbejdspartnere

Projekt i Syddanmark

 • Domea.dk
 • Boligselskabet Sydfyn
 • Haderslev Boligselskab
 • Landsbyggefonden
 • Statens Byggeforskningsinstitut
 • DTU
 • Exergi

Projekt i København

 • Domea.dk
 • Boligselskabet Domea København
 • Københavns Kommune
 • Alexandra Instituttet
 • Exergi