Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

På Sundtoften i Nykøbing Falster kender alle beboerne Claus Olsson. Han har boet i den almene bebyggelse i 39 år og har i ligeså mange år været beboerformand i Boligselskabet Vendersbo, som boligafdelingen Sundtoften hører under.

Det seneste halvandet år har formanden haft ekstra travlt, for Sundtoften har gennemgået en renovering i 120 millioner kroners klassen. Som en del af helhedsplanen er facaden blevet renoveret, og der er blevet lavet ventilation, og som et led i den almindelige renovering er badeværelserne i alle 300 lejemål blevet udskiftet. Derudover er der blevet udskiftet tage.

- Når man bruger så mange timer på projektet, bliver man en synlig figur, som danner bindeled mellem beboerne og entreprenørerne, siger Claus Olsson, der fortæller, at han har brugt omkring 3.000 arbejdstimer på renoveringen - fra den spæde start i 2012 over de første byggemøder til selve byggeprocessen og det afsluttende arbejde med at syne alle lejlighederne, som er i gang nu.

- Det har givet mig en stor viden, samtidig med at jeg som beboer også kan trække på mine egne erfaringer, for det er os beboere, der bedst ved, hvordan det er at bo her, siger han.

Lydhøre og løsningsorienterede

Claus Olsson udgør sammen med seks andre beboere bestyrelsen i Boligselskabet Vendersbo, som er bygherren i renoveringsprojektet. Beboerdemokraterne har brugt meget tid på samarbejdet med entreprenøren og på at forklare beboerne, hvordan projektet hænger sammen.

- Det handler om at være løsningsorienteret, siger Claus Olsson, der føler, at byggeforretningsfører (Domea.dk), entreprenør og håndværkere har været lydhøre over for bestyrelsens input undervejs.

- Der var nogle løsninger fx omkring ventilationen, som i vores øjne ikke fungerede, og dem har vi fået ændret. Der har ikke været forskel på os og de andre aktører, for vi var fælles om at nå et bestemt mål, og det har skabt en god kemi, siger formanden.

En lettelse med aktivt beboerdemokrati

Boligselskabet Vendersbo er tilknyttet Sydhavsøernes Servicecenter ved Domea.dk, der står for driften af ejendommene, og her mærker kundechef Kurt Jørgensen tydeligt, at beboerdemokratiet på Sundtoften har spillet en aktiv rolle under det store renoveringsprojekt.

- Det har været en stor, driftsmæssig lettelse for os, at beboerdemokratiet på Sundtoften er så aktivt. Sammen med entreprenøren har de selv løst mange af de logistiske opgaver i forbindelse med renoveringen. Har en beboer fx mistet en nøgle til toiletvognen, har de selv ordnet det, og det har aflastet os, siger kundechefen og henviser til, at beboerne brugte toiletvogne, mens badeværelserne blev renoveret.

Stolte af at bo alment

Hos Domea.dk glæder byggeprojektleder Henrik Skov sig over, at renoveringen af Sundtoften er gået efter bogen. Alle budgetter og tidsplaner er blevet overholdt til punkt og prikke. At projektet er blevet en succes, skyldes blandt andet det gode samarbejde med organisationsbestyrelsen.

- Formanden har været aktiv i byggeudvalgsmøderne, og bestyrelsen kom allerede i projekteringsfasen med konkrete forslag og løsninger, som vi har arbejdet videre på, fortæller Henrik Skov.

Han kalder det en kæmpe ballast, at bestyrelsen har været bindeled.

- Det har hjulpet os, at formanden har haft så indgående et kendskab til projektet og har kunnet formidle det videre til beboerne, ligesom vi har vidst, hvad der har rørt sig i afdelingen, siger Henrik Skov.

Tilbage på Sundtoften mangler formanden bare at planlægge de sidste 49 besøg i de lejligheder, der skal kontrolleres af Bygskadefondet.

- Det er interessant at følge arbejdet, og resultatet er faktisk blevet bedre, end der var lagt op til. Når beboerne kommer til mig og glæder sig over, at vi får løftet vores boliger, synes jeg, at det har været alle arbejdstimerne værd, siger Claus Olsson og tilføjer:

- Vi skal ranke ryggen og være stolte af, at vi bor alment.