Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

De historisk lave renter og den omlægningsbølge, som skyller ind over Danmark, kommer ikke bare de private boligejere til gode. Når almene boligorganisationer omlægger deres lån, bliver gevinsterne ofte vekslet til lavere husleje for lejerne i de almene boliger.

- Vi følger markederne tæt, og når vores overvågning viser, at det kan betale sig for en af vores kunder at omlægge deres lån, så kontakter vi den pågældende boligorganisation med det samme. Vi forventer op mod 120 omlægninger i alt i 2019. Cirka 70 af dem er omlægninger af ustøttede lån, hvor gevinsten tilfalder boligforeningerne direkte og kan bruges til vedligehold eller lavere huslejer, fortæller økonomichef Jette Pilgaard Laursen.

De ustøttede lån for Domea.dk’s kunder – boligorganisationerne – udgør en samlet værdi på cirka 500 mio. kr. Besparelserne ved låneomlægning svinger fra 15.000 kr. til 100.000 kr. pr. lån. I 2019 forventer Domea.dk en samlet besparelse til kunderne på omkring 3,2 mio. kr. som følge af låneomlægning.

Et ustøttet lån er kendetegnet ved, at det ikke er støttet af staten. Til gengæld tilfalder gevinsten ved omlægning også den almene boligforening, som har optaget lånet. For statsstøttede lån derimod gælder det, at en eventuel gevinst ved omlægning tilfalder staten.

For yderligere oplysninger kontakt kommunikationschef Pernille Mølgaard Toft på mobil 22770050 eller mail pmt@domea.dk.