Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

De, der kender Thomas, vil vide, at det almene er en hjertesag for ham. I hele sin karriere har han arbejdet dedikeret for at give mennesker i hele Danmark en god og tryg bolig, som er til at betale. For som han siger, det at have en god bolig og en tryg base er selve grundstenen i det gode liv.

Selv er han født og opvokset i Svendborg på Fyn, hvor han også tog sin Handelsskoleeksamen, inden turen gik videre til København og studierne på Copenhagen Business School. I dag er han 50 år og bor i Roskilde med sin hustru Hanne og parrets to børn.

Kærligheden til det almene er intakt

Igennem 25 år har de almene boliger været omdrejningspunktet i Thomas Holluf Nielsens arbejdsliv. Han blev ansat som fuldmægtig i 1995 og har siden arbejdet sig frem i virksomheden. Han var med i 1999, da DFB fusionerede med Dansk Ældreboligselskab. Og igen i 2005, da Administrationsgruppen Danmarks Boligselskab, Dansk Boligselskab og Boligselskabet BSB konsoliderede sig og tilsammen skabte Domea.dk. I dag står han så i spidsen som administrerende direktør. Det er dog fortsat troen på, at den almene branche leverer et afgørende socialt bidrag til vores samfund, som er hans primære drivkraft.

Også uden for Domea.dk er det tydeligt, at det er ønsket om at gøre en forskel, der driver værket. Han tror på, at alle har noget at byde på, hvis blot man tager sig tid til at lytte. Det er også udgangspunktet for hans arbejde som bestyrelsesformand i Mind Your Own Business, som med iværksætteri som omdrejningspunkt har sat sig for at engagere unge drenge i alderen 13 til 19 år fra udsatte boligområder. Via tværgående erhvervssamarbejder forsøger foreningen at give drengene en god start på voksenlivet og fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, fremfor på gadehjørnet.   

Den professionelle tilgang

Foruden sit store sociale engagement og hjertet for det almene projekt, har Thomas i en årrække været bannerfører for en professionalisering af branchen, hvor fællesskab og sammenhold ganske vist er en kæmpe styrke, men hvor ”den gode relation aldrig må skygge for den dårlige kvalitet,” som han ynder at formulere det.

I Domea.dk betyder det, at virksomheden i en årrække har arbejdet målrettet med at effektivisere, automatisere og skabe stordriftsfordele for kunderne. Og det betyder også, at virksomheden, som i dag er en af Danmarks største almene bygge- og boligadministrationer, godt nok er nonprofit, ejet af kunderne og demokratisk ledet, men til stadighed drives som en kommerciel forretning. Simpelthen fordi filosofien er, at det er igennem et vedvarende fokus på effektiv drift, digital omstilling og professionel ledelse, at man sikrer, at pengene bruges på det rigtige – og at huslejen for beboerne kan holdes nede. Lige dele forening og forretning, kan man sige. Og det er det mindset, som præger, og har præget, Domea.dk igennem årene.

I dag er virksomheden stærkt forankret i det fællesskab, den udspringer af. Samtidig er man, med Thomas for bordenden, midt i en gennemgribende omstilling, som skal sikre at fremtidens fællesskab i højere grad end fortidens sætter kunden i centrum – og at fællesskab i stigende grad går hånd i hånd med individuelle valg, lokale prioriteringer og en udstrakt fleksibilitet for kunderne. Med andre ord, har den administrerende direktør sammen med sin bestyrelse og ledelsesgruppe iværksat et omfattende strategiarbejde, som har fokus på at høste fællesskabets fordele samtidig med, at man vil sikre et stærkere kundefokus, en øget fleksibilitet og større valgfrihed.