Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

På mandag kan Domea.dk byde Henrik Reenberg velkommen som ny leder af virksomhedens indkøbsteam. Henrik er er cand.merc. i Supply Chain Management fra CBS og har mange års erfaring med sig i bagagen som indkøbschef i forskellige organisationer – senest i BC Hospitality Group, og før det i Deloitte og MT Højgaard.

Henrik har haft ledelsen af indkøbsteams med ansvar for store porteføljer og dækket hele indkøbsprocessen fra udbud til implementering og udvikling af leverandørrelationer. Alt sammen erfaringer han kan trække på, når han nu tager teten og i tæt samarbejde med kunder og medarbejdere vil bidrage til at realisere Domea.dk’s fastsatte mål om at opnå væsentlige fordele og store besparelser ved at implementere fælles indkøb på tværs af organisationen. Henrik er ansat i Landscenter Øst og får kontor tæt på økonomiafdelingen for understøtte det nære samarbejde i økonomiprocesserne.

Udrulning af solidarisk indkøb

Domea.dk har sammen med sine kunder, de almene boligorganisationer, besluttet at oprette solidarisk indkøb for en række udvalgte indkøbskategorier samtidig med, at det fortsat er muligt for de enkelte boligorganisationer og servicecentre at købe fx håndværkerydelser ind på lokale aftaler.

- Med solidarisk indkøb får vi større rabatter, fordi leverandørerne er sikret en større indkøbsvolumen. Vi forventer samlet set en gennemsnitlig gevinst i form af besparelser på indkøbet på 1.250 kr. pr. lejemål pr. år. De 50 % af gevinsten hentes ved solidarisk indkøb, og 50 % fra øget lokal konkurrenceudsættelse og lokale aftaler. En af de væsentlige forudsætninger for, at vi lykkes med det, er en styrket indkøbsfunktion, og derfor glæder det mig meget, at vi har fået Henrik med om bord til at drive en mere formaliseret og veldefineret proces om fx udbud, siger direktør for koncernøkonomi og forretningsudvikling i Domea.dk Lars Holmbjerg.

Indkøbsprojektet består helt overordnet af 3 elementer:

  • En række solidariske rammeaftaler for udvalgte indkøbskategorier.
  • En indkøbspolitik, der sætter rammerne for, hvordan vi skal agere, når vi køber ind.
  • Og et digitalt indkøbssystem, der kan understøtte vores processer og sikre, at vi kan foretage alt fra ordrebestilling til godkendelse af faktura på en effektiv og brugervenlig måde.

Opsætning af indkøbssystemet er i gang sammen med systemleverandøren, og i løbet af vinteren vil systemet blive testet sammen med medarbejdere fra to pilot-servicecentre og en større pilot-afdeling. Her afprøves de aftalte processer og korrigeres på baggrund af tilbagemeldingerne. Det er også i tæt samarbejde med piloterne, at der tilrettelægges et uddannelsesforløb, som sikrer, at medarbejderne bliver klædt godt på til at bruge systemet.

Domea.dk’s nye indkøbschef glæder sig til at levere nogle attraktive indkøbsaftaler og i tæt samarbejde med kunderne sikre, at solidarisk indkøb bliver en succes for boligorganisationerne.      

- Jeg glæder mig til at tage del i den vigtige opgave, det er at understøtte boligorganisationer over hele landet i at tilbyde almene boliger i god kvalitet og til en husleje, der er til at betale. Domea.dk’s store og ambitiøse indkøbsprojekt er i mine øjne et godt eksempel på, hvordan indkøb strategisk skal gribes an, hvis man vil realiseres gevinsterne ved at samle sine indkøb. Og jeg ser frem til at trække i arbejdstøjet og som spillende træner for det kommende indkøbsteam holde den tætte kontakt og dialog med servicecentrene, siger Henrik Reenberg.

Styr på økonomien og kloge effektiviseringer

Domea.dk har arbejdet fokuseret med effektiviseringer siden 2012, men med ’kloge effektiviseringer’, som Lars Holmbjerg kalder det:

– Vi vil ikke lave effektiviseringer for effektiviseringernes skyld. Vi vil gøre det, hvor det giver mening og kan forbedre den service, vi leverer til vores kunder. Og kloge effektiviseringer handler om mange ting. Det handler bl.a. om er at få gavn af de fordele som fællesskabet giver. Solidarisk indkøb er et godt eksempel, som rummer væsentlige stordriftsfordele, mens det samtidig giver plads til kundens individuelle valg. Hele ideen bygger på, at vi kan få meget bedre aftaler og mere for pengene, når vi puljer vores indkøb, forklarer han.