Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Den nye type lån baserer sig på, at der udstedes grønne obligationer, som investorerne er villige til at betale en lidt højere kurs for end normalt. Og den difference gives videre til bygherren – her boligselskabet – i form af en lavere rente.

Det er første gang, Danske Bank yder et grønt byggelån til opførelse af almene boliger. Banken har imidlertid en målsætning om at øge andelen af grønne lån i de kommende år og håber, at pilotprojektet i Svendborg kan få betydning for udbredelsen.

Almene boligsektor er en spydspids

For at få adgang til grøn finansiering i forbindelse med nyopførelse eller renovering skal ejendommen leve op til en række kriterier for grøn finansiering. Det kan være i forhold til energiklasse eller i forhold til reduktion i ejendommens ressource- og energiforbrug.

- Vi oplever, at klimadagsordenen er meget højt på agendaen i den almene sektor. Der er mange spændende tiltag, hvor man tænker bæredygtighed ind i byggeriet. I et af Boligselskabet Sydfyns byggeprojekter har man eksempelvis valgt at genbruge mursten for at reducere energi- og ressourceforbruget i forbindelse med det nye byggeri. Det er et godt eksempel på de tanker og de tiltag, som vi oplever, at der gøres i hele den almene sektor i disse år for at skabe bæredygtige boliger til fremtiden, siger Bjarne Jørgensen, som er direktør for Storkunder Ejendomme i Danske Bank.

I tråd med vores fokus

Hos Boligselskabet Sydfyn, der har mere end 2.000 almene boliger i og omkring Svendborg, er bestyrelsesformand Svend Erik Johansen godt tilfreds.

- Aftalen ligger fint i tråd med vores generelle fokus på at udvikle attraktive almene boliger samtidig med at vores byggeprojekter går nye veje, når det kommer til at tænke energibesparelser og bæredygtighed ind, siger Svend Erik Johansen.

Bygget af mursten fra den gamle skole

Et af de projekter, Svend Erik Johansen henviser til, er bebyggelsen Nordre Park. Her bygges 95 boliger med udsigt over den historiske bymidte i Svendborg. Boligerne bygges, hvor der tidligere lå en skole – og faktisk kan man sige, at de bygges med den gamle skole. Skolen er nemlig revet ned, men materialerne genbruges, sådan at de nye boliger bygges med samme røde tegl, som skolen bestod af.

- Det er et vidnesbyrd om, at de nye boliger står på skuldrene af den tidligere bygning, og en fin gestus til stedets historie – samtidig er det med til at holde ressourceforbruget i ave, siger Svend Erik Johansen.

Også hos Domea.dk, som er byggeforretningsfører på boligprojekterne i Svendborg, hilser direktør for Byggeri og byudvikling Charlotte Nørbak den grønne finansiering velkommen.

- Vi kigger ind i en udvikling, hvor det at tænke bæredygtigt i bred forstand bliver stadig mere vigtigt – både for de beboere, som skal flytte ind, for de boligselskaber, som bygger, og for de mange investorer, som sætter penge i projekterne. Og netop fordi der er en fælles interesse, har jeg en forventning om, at vi vil se en udvikling, som tager fart i de kommende år, siger Charlotte Nørbak.

Den grønne finansiering er endnu på et tidligt stadie herhjemme, og boligerne i Svendborg er kun et pilotprojekt. Men hos Danske Bank har man ambitioner om, at der allerede i 2023 er lavet aftaler om grønne lån for henved 100 mia. kroner. På den måde kan det nye tiltag potentielt være med til at give den grønne omstilling et rygstød.