Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Sidste år besluttede Domea.dk sammen med sine kunder at oprette solidarisk indkøb for en række udvalgte varekategorier. Siden har projektet taget form – og forleden kunne der sættes blæk på kontrakten om det nye indkøbssystem.

Selve grundprincippet i solidarisk indkøb sikrer besparelser for kunderne, som er til at tage at føle på.

- Når vi køber ind solidarisk, betyder det, at vi køber ind i et forpligtende fællesskab, hvor vi udnytter vores samlede volumen til at få en bedre pris og kvalitet. Vi kan med andre ord opnå større rabatter, når vi er flere, der køber ind sammen, forklarer direktør for forretningsudvikling og koncernøkonomi Lars Holmbjerg.

Det solidariske indkøb er – sammen med skærpede krav om lokal konkurrenceudsættelse – estimeret til i gennemsnit at give kunderne en økonomisk gevinst på hele 1.250 kr. per lejemål om året. Det er penge, der i stedet kan bruges til at sænke huslejen eller højne kvaliteten af den service, vi tilbyder beboerne.

- Indkøbsprojektet spejler den generelle ambition, vi har om at høste de fordele fællesskabet giver os. Vi kan simpelthen købe ind langt billigere, hvis vi puljer vores ordrer og forpligter os overfor leverandørerne, og de forpligter sig overfor os. Samtidig har det været vigtigt for os at finde den rette balance, så der fortsat også er mulighed for at købe ind lokalt, når blot man indhenter tilbud fra flere leverandører og sikrer sig, at prisen og kvaliteten er den rigtige, siger Lars Holmbjerg.

Blæk på papir

Indkøbsprojektet består helt overordnet af 3 elementer: En række solidariske rammeaftaler for udvalgte indkøbskategorier. En indkøbspolitik, der beskriver hvordan, man skal agere, når man køber ind. Og et digitalt indkøbssystem, der kan understøtte processen og sikre, at alt fra ordrebestilling til godkendelse af faktura foregår på en effektiv og brugervenlig måde. Og det er altså sidstnævnte, der nu er faldet endeligt på plads efter at en projektgruppe siden maj har afdækket markedet, indhentet prisindikationer og forhandlet kontrakt.

Aftalen er indgået med it-leverandøren Tricom. Og det er der ifølge projektlederen på projektet Dorte Hovgård en god grund til:

- Vi har brug for et moderne og innovativt indkøbssystem, der kan sikre brugervenlige og intuitive arbejdsgange. Hvis det bliver nemt at købe ind via systemet, så bliver opbakningen typisk også højere – og det er helt centralt, hvis vi skal høste den fulde gevinst af indkøbsprojektet, forklarer hun.

Med det nye indkøbssystem er rammerne for det fælles indkøb på plads. I den kommende tid skal systemet tilpasses, så det til fulde tilgodeser den praksis, der er rundt om i landet. I den forbindelse har Sydhavsøernes Servicecenter, SC Haderslev, Gadehavegård og SC Svendborg sagt ja til at deltage i en foranalyse, som netop skal sikre, at systemet er kompatibelt med hverdagen og arbejdsgangene ude i servicecentrene.