Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Det skal være trygt og sikkert at bo i almene boliger. Derfor er det vigtigt, at inspektører, leverandører og driftchefer fra de almene boligorganisationer får mulighed for at udveksle erfaringer og blive klogere på, hvilke behov, der er i boligforeningerne, hvilke muligheder regler og lovgivning giver og hvordan man skaber et sikkert og trygt miljø i boligforeningerne.

Samarbejdet med SikkerhedsBranchen og erfaringsudvekslingerne på temadagene giver driftscheferne vigtig viden om en række sikkerhedsrelaterede spørgsmål. Denne gang er der fokus på brandsikkerhed, brandsikring, kriminalitetsforebyggelse - og som en ny ting, også coronavirus. Og det gælder både ældreboliger, plejecentre og almene boliger.

Carsten Urban Christensen, der til daglig er driftschef i DFB Slangerup-Allerød har tidligere deltaget på temadagene, og han er ikke i tvivl om, at møderne har stor værdi.
- På møderne udveksler vi blandt andet viden og god praksis mellem almene boligorganisationer og leverandører på sikkerhedsområdet. Det giver mening at få denne vidensdeling og indsigt, siger han.

Alle kan være med

Det er Domea.dk og SikkerhedsBranchen som arrangerer og har taget initiativ til ERFA-møderne, men møderne er gratis for 1-2 driftschefer fra hver boligorganisation. Man skal blot tilmelde sig i forvejen. Der opkræves derudover et gebyr på 200 kr., hvis man udebliver uden afbud.

Her er listen med temadagens emner:

Situationel forebyggelse af kriminalitet
v/ Hans Peter de Place, Det Kriminalpræventive Råd

Brandveje og brandredningsarealer
v/ Sven Urban Hansen, SikkerhedsBranchen

TV-overvågning, specielt i boligselskaber
v/ Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen

Varmt arbejde
v/ Brian Mailund, DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)

Håndildslukkere, regler og valg af den rigtige. Vedligeholdelse
v/ Sven Urban Hansen og Peter Hofman-Bang, SikkerhedsBranchen

Håndildslukkere, udendørs demonstration
v/ Falck Teknik og LOTEK

Ansvaret for sikkerheden på færdselsarealer
v/ Christina Iversen, BL

Corona og boligorganisationen
Christina Iversen, BL

Husk at tilmelde dig inden fredag d. 25. september 2020 kl. 12:00.