Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

TV2 Øst har bragt flere historier om utilfredse beboere hos vores kunder på Sydsjælland. Sagerne har omhandlet flere forskellige boligafdelinger i bl.a. Næstved, Stubbekøbing, Nykøbing Falster og Ringsted. Og kritikken har gået på alt fra punkterede termovinduer, skjolder på køkkenborde og tilstoppede luftfiltre til mere alvorlige anklager om beboere som må leve med fugtskader og skimmelsvamp.

I samtlige omtaler har den lokale afdeling af LLO (Lejernes Landsorganisation) i Nykøbing Falster været ude aktivt at kritisere den måde, de lokale servicecentre har ageret på. Og her er der ikke blevet lagt fingre imellem. I den seneste omtale hævder den lokale LLO-afdeling, at ”beboerne ikke bliver taget alvorligt”, når de henvender sig til servicecenteret, og at ”tingene bevidst bliver trukket i langdrag”.

Ikke et billede vi kan genkende

I Domea.dk er vi ærgerlige over den lokale kritik. Ikke mindst fordi vi ikke kan genkende det billede, som LLO forsøger at tegne. Faktisk er vi af den opfattelse, at medarbejderne på servicecentre rundt om i landet gør en stor og vedholdende indsats for at undersøge og afhjælpe de problemer, der kan opstå hos beboerne. Det handler både om at rådgive, men også at undersøge og udbedre skader, når de opstår.

Vi er ikke fejlfri, men hverken Domea.dk eller vores kunder, de lokale, almene boligselskaber, har nogen som helst interesse i at forhale henvendelser fra beboerne. Og da slet ikke, hvis det handler om mistanke om alvorlige problemer med fugt eller skimmelsvamp – for det er hverken godt for beboere eller bygninger, hvis en skade får lov at udvikle sig, så det er noget, der er stor opmærksomhed på.

​Det kan tage tid at lokalisere skaden

Trods de bedste intentioner hos medarbejderne på servicecentrene, er det ikke muligt at gøre alle beboere tilfredse, altid. Det er derfor man har et beboerdemokrati, hvor det er fællesskabet som afgør, hvordan pengene i boligforeningen bruges bedst.

”Når nu servicecentrene betjener ca. 35.000 beboere i boliger i hele landet, så er det et vilkår, som vi må leve med. Men det er også vigtigt, at vi møder kritikken med åbent sind, lytter til beboerne, lærer af vores fejl og søger en fornuftig dialog, så vi undgår fejl og misforståelser. Vi skal altid yde den bedst mulige service indenfor rammerne af den økonomi, der er i boligafdelingen og med respekt for de fælles beslutninger, der træffes i boligselskabet og -afdelingen,” siger regionsdirektør Uffe Andreasen og fortsætter.

”Nogle gange kan det dog tage tid at komme til bunds i sagen, når en beboer har henvendt sig. I særdeleshed når det handler om skjulte skader. Det kan nemlig være rigtig svært at afgøre, om der er en skjult skade et sted i bygningen – og i givet fald hvor.”

Og det er netop det, der har gjort sig gældende i en af de sager, som har været omtalt i pressen - nemlig den i Næstved, hvor servicecenteret i flere omgange har haft både byggesagkyndige, professionelle skimmelsaneringsfirmaer og sågar Teknologisk Institut ude at måle og lave fugtundersøgelser. Og selv da har det faktisk været svært at afgøre, om der var en skade og i givet fald hvor, den var.

Det kan med andre ord nogle gange være kompliceret at afgøre, om en hengemt lugt eller anden form for mistanke dækker over en skjult skade fx under gulvet eller i etageadskillelsen – også selvom vi henter den faglige ekspertise ind. Og derfor tager denne type sager også af og til længere tid, end man kunne ønske sig.

Vil i dialog med LLO

På trods af, at man lokalt gør meget for at hjælpe beboerne, har der siden sommer været et vedvarende mediefokus på netop kritiske beboersager i Sydsjælland. Hver gang i samme medie, TV2 Øst, hver gang af samme journalist og hver gang ledsaget af en krads kritik fra den lokale LLO i Nykøbing F.

”Der er været en omfattende interesse fra den lokale afdeling af LLO i de historier, som TV2 Øst har bragt siden sommer. Det kan selvfølgelig være et tilfælde, men det virker umiddelbart påfaldende, og det har i al fald givet anledning til, at vi nu tager kontakt til LLO for at få etableret en mere konstruktiv dialog – vi deler jo sådan set en fælles interesse i sikre, at alle beboere får en god og ordentlig service i deres lokale servicecenter. Og så virker det jo mildest talt fjollet, at vi på den måde skal trække hinanden rundt i lokalpressen,” siger Uffe Andreasen.

Domea.dk har i flere omgange rettet henvendelse til og klaget over fejl og mangler i de omtalte indslag hos TV2 Øst. Både til den ansvarshavende redaktør, nyhedschefen og pågældende journalist. Desværre uden at møde nævneværdig vilje fra tv-stationens side til at rette op på dette.