Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Krav om bæredygtighed spiller en stadig større rolle, når Domea.dk sammen med sine kunder bygger nyt eller renoverer. Det er også tydeligt at se i den nyligt opdaterede byggepolitik, Mennesker før mursten, som tager direkte afsæt i FN’s Verdensmål, når grundlaget for kommende byggerier skal udvikles.

Almene boliger udgør 20 % af boligmassen i Danmark. Derfor er der et stort potentiale i, at branchen bygger og renoverer bæredygtigt. Både når der skal udtænkes grønne og klimavenlige løsninger, men også når vi vil fremme sunde boliger, understøtte brug af lærlinge på byggepladserne og bidrage til at begrænse forureningen, når vi skaber gode byer og lokalsamfund, hvor mennesker trives.

- Ambitionen om at bygge og renovere bæredygtigt er ikke ny – den har vi haft længe. Men med den nye byggepolitik gør vi det til en integreret og formaliseret del af den proces, vi har med vores boligorganisationer, -afdelinger og byggeudvalg. Vi har valgt at oversætte FN’s Verdensmål til helt konkrete handlinger, så vi kan rådgive vores kunder om, hvilke bæredygtige tiltag, der giver mest mening i det aktuelle byggeprojekt, siger byggedirektør Charlotte Nørbak.

Vi har valgt at oversætte FN’s Verdensmål til helt konkrete handlinger, så vi kan rådgive vores kunder om, hvilke bæredygtige tiltag, der giver mest mening i det aktuelle byggeprojekt
Charlotte Nørbak, byggedirektør i Domea.dk

I byggepolitikken er det de fem verdensmål med størst gennemslagskraft i forhold til alment boligbyggeri, der er i fokus. Det drejer sig om målene:

  •  Sundhed og Trivsel
  •  Bæredygtig energi
  •  Anstændige jobs og økonomisk vækst
  •  Bæredygtige byer og lokalsamfund
  •  Ansvarligt forbrug og produktion.

Det er mål, som kan opleves som lidt abstrakte og svære at oversætte direkte til noget konkret og brugbart.

- Det er så det, vi har gjort i vores nye byggepolitik: Vi har oversat de fem mål til en palette af mulige handlinger, hvor vi sammen med vores kunder kan udvælge dem, der giver mest kvalitet og værdi i forhold til det enkelte projekt, siger Charlotte Nørbak.

Byggepolitikken er en udmøntning af ny strategi

Den nye byggepolitik og også det skærpede fokus på miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed hænger ifølge Charlotte Nørbak tæt sammen med Domea.dk’s forretningsstrategi ’Fremtidens individuelle fællesskab’ - en strategi, som med en bred vifte af fleksible produkter og ydelser inden for byggeri og administration af almene boliger sigter på at placere kundes behov i centrum.

- Med den nye byggepolitik kan vi i endnu højere grad hjælpe vores kunder med at tænke bæredygtighed ind dér, hvor det giver mening for dem. Der er ingen tvivl om, at vi ser ind i en udvikling, hvor det at tænke bæredygtigt i bred forstand bliver stadig mere efterspurgt, siger Charlotte Nørbak.