Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Hotel Nyborg Strand dannede i weekenden rammen om det første møde i den nydannede strategiske referencegruppe. Mødet var startskuddet til en ny samarbejdsform, en slags kundepanel eller udviklingslaboratorium, hvor et udvalg af repræsentanter fra boligorganisationerne er inviteret ind i Domea.dk’s maskinrum for at trykteste og kvalitetssikre nye ideer og initiativer.

På det første møde var det strategien om Fremtidens individuelle fællesskab, som var i fokus.

”Det, vi skal sætte under lup i dag, er vores strategi – Fremtidens individuelle fællesskab. Den betoner i langt højere grad end tidligere også lokal valgfrihed og fleksibilitet. Det er nyt. Ikke kun hos os selv, men faktisk også i branchen generelt. Det bliver en ny måde at arbejde sammen på, som vi lige skal vænne os til. Vi skal justere vores aftaler og være klare om vores forventninger til hinanden.”

Sådan indledte bestyrelsesformand i Domea.dk Poul Rasmussen mødet. Og så var rammen sat for diskussioner og gruppearbejde om netop retningen, måden at samarbejde på og den kulturændring, den nye strategi og de nye tanker kan og vil bringe i Domea.dk.

En god blanding af beboerdemokrater

Med i laboratoriet var en række inviterede repræsentanter fra boligorganisationerne og ledelsen i Domea.dk. I alt 27 mennesker var med til ”arbejdsweekenden”, netop fordi de med et kærligt og kritisk blik på Domea.dk og samarbejdet med boligorganisationerne kan være med til at flytte virksomheden og stille alle de svære, men også nødvendige, spørgsmål.

Målet for mødet var at skabe og styrke samarbejdsrelationerne mellem Domea.dk på den ene side og boligorganisationerne på den anden. Et samarbejdede som med den nye strategi i hånden gerne skal blive endnu bedre og stærkere.

Arbejdet i referencegruppen foregik i grupper med tavler og med korte deadlines og bundne opgaver. Her diskuterede deltagerne bevægelsen fra et Domea.dk, der leverer standardydelser til fremover i langt højere grad at kunne tilpasse sig behovene i de enkelte boligorganisationer. Der blev også talt om, hvordan mere dialog og øget inddragelse af boligorganisationerne kan fremme udviklingen og gøre samarbejdet endnu bedre.

Villy Brejning fra Boligselskabet Domea København var en af dem, der havde taget turen til Nyborg i weekenden, og han var begejstret over den nye arbejdsmetode og udsigten til at kunderne får større indflydelse i Domea.dk.

”Jeg forventer mig meget af det arbejde. Det er godt, at vi får udvekslet meninger og synspunkter – og jeg er ret sikker på, at det også kan være med til at kvalificere kommende beslutninger,” sagde han.

Inddragelse giver ejerskab

Arbejdet i den strategiske referencegruppe handler bl.a. om at boligorganisationerne skal tage ejerskab i den proces, der er sat i gang. Det er vigtigt, at den strategiske rejse, vi er på som virksomhed, bliver taget sammen med kunderne. Det er essensen.

”Vi lykkes kun, når boligorganisationerne er med, og på den her måde kommer de med helt ind i maskinrummet,” sagde Thomas Holluf Nielsen.

Den udmelding er Villy Brejning helt enig i. Han mener, at arbejdet i gruppen er med til at sikre, at Domea.dk får succes med de forandringer, man vil skabe.

”Det er vigtigt, at beboerdemokraterne er med. Det giver helt sikkert en fordel, at man inddrager os – at vi bliver hørt, og kan aflevere vores synspunkter og holdninger. Så står vi, der har været med i arbejdet, som ambassadører for det nye. Vi har jo selv været med til at udvikle retningen,” sagde han.

Opbakning til individuelle fællesskaber

Domea.dk har lagt den nye strategi frem. Den skal sikre, at vi fortsat høster de mange fordele, der er ved at være del af et stærkt fællesskab. Men pointerer samtidig, at fremtidens fællesskab går hånd i hånd med individuelle valg, lokale prioriteringer og større fleksibilitet.

Det, det individuelle fællesskab skal kunne, er at sikre fællesskabets muligheder og samtidig give plads til de enkelte boligorganisations krav og ønsker til, hvilken service, der skal ydes og til, hvordan kulturen og rollefordelingen mellem boligorganisationerne og Domea.dk skal være i fremtiden.

”Vi fik talt om, hvordan vi i sammen i god dialog får opbygget en kultur, et samarbejde og en rollefordeling som vores kunder kan genkende sig selv,” sagde direktør Thomas Holluf Nielsen lige efter mødet.

Og med hjem fra mødet fik han også en forvisning om, at den udstukne retning var rigtig.

”Det jeg hører her er, at den retning der er udstukket, er den rigtige. Det vi kan tage med hjem fra mødet. Dertil kommer en masse ideer og forslag til, hvordan vi sikrer mere fokus på den enkelte kunde og deres behov og sikrer, at der er en kultur og en adfærd, der sikrer et godt samarbejde”, sagde Thomas Holluf Nielsen.

”Det er utrolig konstruktivt, det vi har sat i gang her. Vi er helt høje over det engagement, vi har mødt her og vi kan mærke en vilje og et engagement, der er enestående,” slutter Thomas Holluf Nielsen.

Det første møde i den strategiske referencegruppe bliver ikke det sidste. Det er planen, at møderækken fortsætter med nye emner på dagsordenen.