Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland
I august sidste år var der roser og skulderklap til den almene branche. I fællesskab havde landets almene boligorganisationer og -administratorer nemlig effektiviseret for mere end 1,5 mia. kroner, hvilket var måltallet for den politiske ambition – og besparelserne var endda hentet før tid. 
Men nyt år betyder som bekendt nye mål. Og aftalepartnerne, som er Boligministeriet (regeringen), KL og BL, har i de forgangne måneder forhandlet en ny aftale på plads for perioden 2021-2026. Her fremgår det, at den almene boligsektor i perioden skal effektivisere for yderligere 1,8 mia. kroner. Samtidig varsles det, at der efter 2026 vil blive fulgt op med endnu en effektiviseringsrunde.

Inviterer til digitale kundemøder

Som følge af den nye effektiviseringsaftale vil Domea.dk, i de kommende uger invitere til digitale orienteringsmøder. Her vil bestyrelsesmedlemmer i boligorganisationerne bl.a. kunne få svar på, hvad aftalen konkret betyder.
Der vil blive afholdt tre digitale orienteringsmøder, så alle får mulighed for at deltage. Invitationerne sendes ud i den kommende uge.
De digitale møder vil efterfølgende blive fulgt op med tilbud om støtte til, hvordan indsatsen kan tilrettelægges lokalt for de boligorganisationer, der ønsker det.

Alle skal levere til planen

Aftalepaterne har i den nye aftale besluttet, at effektiviseringskravet øges med 300 mio. kroner. De kommunale tilsyn får samtidig en større rolle og der vil være et forstærket fokus på de boligafdelinger, som fortsat har et uindfriet effektiviserings-potentiale og som derfor skal udarbejde konkrete handlingsplaner. Der vil desuden være fokus på, om der leveres på det politiske opdrag i blandt andet styringsdialogerne og via et såkaldt ”serviceeftersyn”, som BL, KL og Landsbyggefonden skal gennemføre.
Den nye aftale er – præcis som den forrige – en såkaldt ’solidarisk aftale’. Altså en fælles aftale, som beror på kollektive måltal. Af de samlede 1,8 mia. kr. forventes det, at ca. 400 mio. indfries af den merbesparelse, der er opnået i den forrige periode. Og at yderligere 300 mio. kan indfries ved energieffektiviseringer.

Vi er godt rustet

I Domea.dk er administrerende direktør Thomas Holluf Nielsen optimistisk i forhold til, at der kan hentes yderligere effektiviseringsgevinster. Det kommer dog til at kræve en større indsats denne gang.  
”Branchen har før demonstreret, at vi er i stand til at omstille os. Det handler til syvende og sidst om at påtage sig et ansvar for, at pengene bruges rigtigt og dér, hvor de gør mest gavn – og når jeg ser på den indsats vores egne kunder har lagt for dagen, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at de igen vil vise vejen. Så ja, det er en stor opgave, men jeg mener, vi er godt rustet til at løse den,” siger Thomas Holluf Nielsen.  
Budskabet om, at pengene skal bruges, hvor de gør bedst gavn, er også stadfæstet i selve aftalen. Her er det nemlig et grundprincip, at de gennemførte effektiviseringer får direkte betydning for huslejen enten i form af en dæmpet eller direkte faldende husleje eller ved at der afsættes flere midler til henlæggelser. 

Lavthængende frugter er plukket

Selvom ambitionen er opnåelig og ønsket om at sikre billige boliger er ærværdigt, så er det ifølge Domea.dk’s direktør langt fra en gratis omgang. 
”Det er klart, at det bliver en stadig større udfordring at finde nye områder, som kan trimmes og processer, som kan optimeres. De lavthængende frugter er allerede høstet mange steder. Og derfor kommer det til at kræve, at vi alle smøger ærmerne op, for at nå i mål. Et af de områder, hvor vi forventer at kunne reducere omkostningerne yderligere – vel at mærke uden at det går ud over servicen – det er på indkøbsområdet. Her er vi sammen med vores kunder i fuld gang med at implementere et nyt indkøbssystem, som kommer til at give væsentlige besparelser og fordele. Også når det kommer til arbejdet med at indtænke energirigtige og ressourcebesparende løsninger, er vi godt i gang,” siger Thomas Holluf Nielsen.   
Han understreger samtidig, at det er afgørende at arbejde med ”kloge effektiviseringer”. Altså effektiviseringer, som ikke medfører kvalitetsforringelser for beboerne, men som understøtter den generelle service og som passer ind i de enkelte boligselskabers udvikling og målsætninger. Og i den forbindelse er det helt afgørende at videreudvikle, det samarbejde med kommunerne, som aftalen også lægger op til.
Domea.dk har siden 2012 arbejdet strategisk med effektiviseringer – både når det gælder om at optimere, udvikle nye digitale løsninger og automatisere processer, som tidligere var manuelle.