Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Domea.dk og advokatfirmaet Poul Schmith indgik i maj 2020 et samarbejde om at levere professionel juridisk rådgivning og digitale løsninger til almene boligorganisationer i hele landet. Partnerskabet kom som en reaktion på, at stadig flere boligorganisationer aktivt efterspurgte professionel juridisk bistand - og det i en sådan grad, at der hurtigt kunne opstå situationer med spidsbelastning i den juridiske afdeling.

Efter de første ni måneder er den juridiske chef i Domea.dk så småt klar til at gøre regnebrættet op. Det tager tid at etablere et velfungerende partnerskab, fortæller hun. Og nye samarbejdsrelationer og fælles forretningsgange opstår ikke overnight. Men lægger man de indledende knæbøjninger til side, har samarbejdet ifølge Camilla Sverdlin-Højer været en succes.

- I den juridiske afdeling har vi et indgående kendskab til den almene branche. Vi kender spillereglerne i beboerdemokratiet og ved, hvad det er for juridiske problemstillinger, vores kollegaer sidder med ude i boligselskaberne i det daglige. Det er den viden og det samlede overblik, vi trækker på, når vi rådgiver vores kunder. Vi har nogle knalddygtige medarbejdere in house, men har altid haft den udfordring, at vi hurtigt kom til kort, hvis sagerne blev enten for mange eller lå udenfor vores specialeområde, siger hun.

Indtil for nylig benyttede mange kunder en ekstern, lokal advokat til sagerne. Til tider advokater med begrænset branchekendskab eller uden de fornødne, faglige forudsætninger. Flere boligorganisationer gav da også udtryk for, at de gerne så, at der var hjælp at hente i Domea.dk, hvor det juridiske team har et mere indgående kendskab til juraen på det almene område. Og det var blandt andet disse opfordringer, som dannede baggrund for ideen om et nyt samarbejde.

- En af de ting, vi gerne ville opnå med det nye samarbejde – og som var en udfordring tidligere – var, at vi gerne ville være i stand til at følge alle boligselskabernes sager helt til dørs. Det var også noget, vores kunder efterspurgte. Som kunde er det vigtigt, at man ikke skal ud at købe juridiske rådgivningsydelser flere steder med alt, hvad det indebærer af fordyrelser og forsinkelser. Man har slet og ret brug for en full-service løsning, som altid er til rådighed. Med det nye partnerskab blev det et løfte, vi kunne give vores kunder, forklarer hun.

Partnerskabet med Poul Schmith, bedre kendt som Kammeradvokaten, blev annonceret i maj 2020. Kongstanken er, at advokatfirmaet har en bred pallette af specialiseret juridisk ekspertise, adgang til nye digitale-løsninger og en langt større volumen, mens Domea.dk’s egne jurister er eksperter på det almene område og har en stærk geografisk forankring med kunder i hele landet. Og ved at pulje kompetencerne, kunne man levere en bedre service overfor boligorganisationerne.

- Ved at slå pjalterne sammen, kunne vi skabe et langt mere helstøbt tilbud om juridisk rådgivning og bistand, end vi nogensinde ville have mulighed for selv at levere. Vi har fået et stort back-office at trække på, når opgaverne hober sig op - samtidig med at vi har fået nogle superdygtige samarbejdspartnere med specialistviden inden for en række juridiske discipliner, fortæller Camilla Sverdlin-Højer.

Poul Schmith og Domea.dk har for tiden flere igangværende sager sammen. Alligevel har vi ifølge Sverdlin-Højer ikke set det fulde potentiale af aftalen endnu.

- Ambitionen er, at vi skal bevæge os mere i retning af et ”sømløst” samarbejde, hvor kontorerne arbejder mere eller mindre friktionsfrit sammen i det daglige. Det tager tid at komme dertil, for det kræver en ny adfærd. Men vi er kommet godt fra land, og jeg er sikker på, at vi har fat i den lange ende her, siger hun.

Hos Domea.dk er partnerskabet med Poul Schmith en konkret udløber af virksomhedens ny forretningsstrategi, ’Fremtidens individuelle fællesskab’ - en strategi, som indebærer et mere rendyrket kundefokus med en vifte af fleksible rådgivningsydelser og produkter inden for byggeri og administration af almene boliger.