Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Den økonomiske situation i samfundet var på dagsordenen, da bestyrelsesformand Poul Rasmussen i weekenden bød formænd og næstformænd fra organisationsbestyrelserne velkommen til Domea.dk’s årlige formandskonference i Fredericia.

- Normalt er det de store ambitioner og virksomhedens strategiske udvikling, der er på plakaten, når vi samles til formandskonference. I år bliver det lidt anderledes, lagde han ud og fortsatte:

- Vi er i bestyrelsen og direktionen enige om, at vi er nødt til at stille skarpt på den samfundskrise, vi står midt i – og som ingen af os kender tidshorisonten for.

Formanden henviste her til den aktuelle situation, hvor energi- og forbrugspriserne stiger, der er krig i Europa, og hvor vi oplever en inflation, som ikke er set højere siden begyndelsen af 1980’erne.

- Den her krise påvirker os alle sammen – det påvirker virksomheden, det påvirker boligorganisationerne, og det påvirker i særdeleshed beboerne, som for nogles vedkommende har rigtig svært ved at betale regningerne, fulgte den administrerende direktør, Thomas Holluf Nielsen, op.

- I virksomhedsledelsen har vi en forpligtelse til at sikre en sund og stabil økonomi – og i usikre tider er det særligt vigtigt, at vi har et ekstra fokus på den daglige kerneforretning, sagde han med henvisning til den økonomiske plan, som skal bringe virksomheden Domea.dk sikkert igennem krisen, og som senere på dagen blev gennemgået i detaljer.

Flere er bekymrede for fremtiden

BL’s viceadministrerende direktør, Solveig Råbjerg Tingey, var også på scenen i Fredericia. Og hun kunne fortælle, at interesse- og brancheorganisationen for tiden ser en markant stigning i antallet af lejere i almene boliger, som har vanskeligt ved at betale husleje. Der er flere, som sættes på gaden, og mange er bekymrede for fremtiden.

- Mere end 50.000 husstande herhjemme lever i dag under et minimum – hvilket betyder, at de har flere udgifter end indtægter. Og mange af dem er enlige, studerende, pensionister eller mennesker på overførselsindkomster. De har altså ikke mulighed for lige at tage en ekstravagt, når kassen er ved at være tom, fortalte hun blandet andet.

Den udvikling kender man kun alt for godt i Domea.dk’s beboerrådgivning. Her oplever rådgiverne, at væsentligt flere beboere har behov for hjælp. Og det er ifølge Katja Lindblad Clausen, som er chef for afdelingen, en mere blandet gruppe af mennesker, som henvender sig end tidligere – fx er der i dag flere, som er i arbejde, men hvor indtægten simpelthen ikke forslår.

Heldigvis er der hjælp at hente i form af budgetlægning, rådgivning om privatøkonomi og tilskudsmuligheder – og i de tilfælde, hvor det ikke er nok, afdragsordninger.

Samlet set betyder indsatsen, at 9 ud af 10 beboere, som henvender sig til Beboerrådgivningen, får den hjælp, de har brug for, og derfor undgår udsættelse. Og netop den indsats blev anerkendt og rost af mange af de tilstedeværende beboerdemokrater.

Vi letter foden fra speederen

Også når det gælder virksomheden Domea.dk, giver krisen visse panderynker. Lars Holmbjerg, som er direktør for koncernøkonomi og forretningsudvikling, satte flere ord på den plan, man fra ledelsens side har lagt for at styre sikkert gennem den kommende periode.

- Den usikkerhed, der er i verden omkring os lige nu, kalder på økonomisk ansvarlighed. Derfor har ledelsen i tæt samarbejde med bestyrelsen besluttet, at vi letter foden lidt fra speederen ift. kommende og igangværende udviklingsprojekter. Vi fortsætter de mest forretningskritiske projekter, mens en række andre sættes på pause, fortalte Lars Holmbjerg.

Umiddelbart måske ikke det mest muntre budskab at gå på talerstolen med, men ikke desto mindre vandt budskabet om rettidig omhu og mådehold i den nuværende økonomiske situation genklang blandt de ca. 100 fremmødte formænd og næstformænd.

- Det er en helt speciel situation, vi står i lige nu, og ingen kan sige, hvor det her ender. Men vi er på bolden og følger hele tiden udviklingen nøje. Og når billedet begynder at vende igen, fortsætter vi, hvor vi slap, forklarede Lars Holmbjerg.

Formandskonferencen afholdes hvert år og samler formænd og næstformand fra de mange almene boligorganisationer, som er kunder i Domea.dk. I år blev den afholdt i konferencelokalerne på Hotel Trinity i Fredericia.