Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

- Vi har valgt at ændre navnet på virksomhedsstrategien, ’Fremtidens individuelle fællesskab’, til ’Det individuelle fællesskab’. Det sker i erkendelse af, at fremtiden er nu. Vores strategi er ikke længere et fremtidsscenarie. Og det er det, det skal handle om i dag.

Nogenlunde sådan indledte bestyrelsesformand Poul Rasmussen lørdagens formandskonference i Fredericia, hvor formænd og næstformænd i boligorganisationerne, kundechefer og Domea.dk's ledelse var samlet fra hele landet for at få en status på virksomhedsdriften og et kig ind i maskinrummet.

Den strategiske retning handler fortsat om øget valgfrihed, fleksibilitet og skræddersyede kundeaftaler, og på konferencen gik vi sammen et spadestik dybere. For hvad betyder det egentlig i praksis for de serviceydelser og den rådgivning, man som kunde kan forvente at modtage? Og hvordan sikrer vi, at de individuelle aftaler, vi indgår om serviceydelser og rådgivning, også afspejler sig i den pris, man som kunde betaler?

Principper for ydelseskatalog og prismodel fremlagt

De mange fremmødte fik både en gennemgang af principperne i det nye ydelseskatalog, som i øjeblikket er ved at blive finpudset, inden det skal ud at leve – og der blev også lettet på låget for en ny prismodel, hvor prisen for en service- eller rådgivningsydelse i langt høre grad end tidligere vil være kostægte og afspejle det faktiske ressourcetræk.

- Samlet set bliver det hverken dyrere eller billigere for vores kunder, forklarede Lars Holmbjerg, direktør for koncernøkonomi og forretningsudvikling. Men den nye model skal give os en mere præcis og rimelig prissætning, hvor boligselskaberne betaler for det, de faktisk køber – hverken mere eller mindre, slog han fast.

En af forudsætningerne for, at det kan ske, er en digital understøttelse, som sikrer gennemsigtighed i forhold til, hvad den enkelte kunde aftager, samt fuld tidsregistrering, så det er tydeligt, hvilket tidsforbrug der er forbundet med at frembringe de enkelte ydelser. Og i dag er vi nået dertil, hvor den digitale understøttelse er sat i drift, og hvor vi inden længe begynder at kunne afregne på baggrund af nye fleksible kundeaftaler, fortalte han også.

Første erfaringer med nyt system for drift og vedligehold

Et af de emner, som tiltræk sig en del opmærksomhed på sidste års formandskonference, var behovet for et bedre overblik over omfang af vedligehold og henlæggelser i boligorganisationernes ejendomme.

Det er nemlig afgørende for den fremtidige økonomi i boligselskaberne og dermed også beboernes huslejer – og i stigende grad også noget, kommunerne stiller skarpt på i deres tilsyn, og som er fokus i de granskningsrapporter fra Landsbyggefonden, der lander i øjeblikket.

Og det overblik hjælpes nu på vej i regi af et nyt digitalt drift- og vedligeholdelsessystem, som er et brancheprojekt, vi gennemfører med støtte fra Landsbyggefonden. På scenen drøftede bestyrelsesformand i Humlebæk Boligselskab Malene Prehn, driftsleder i Sydhavsøernes Servicecenter Danny Andersen, og regionsdirektør Uffe Andreasen behovet for at forholde sig aktivt til ejendommenes vedligeholdelsesbehov og det afledte behov for henlæggelser – og de fortalte om de første erfaringer med det nye digitale værktøj, som i øjeblikket testes i samarbejde med flere servicecentre.

Livlig debat om model for organisering

På konferencen blev også et udspil til en ny organisering af samarbejdet mellem landscenter, servicecenter og de lokale bestyrelser drøftet. Her havde Domea.dk’s bestyrelse lagt op til en model med tre forskellige måder at organisere roller og ansvar på, som de gerne ville drøfte med formænd og næstformænd. I salen var der delte meninger –nogle af de tilstedeværende argumenterede for, at den nuværende organisering fungerer fint, mens andre gerne ser et mere rent snit ift. afklaring af roller og ansvar. Formanden konstaterede på den baggrund, at de drøftelser vil fortsætte, inden der træffes en endelig beslutning.

En ting ligger dog fast, konstaterede administrerende direktør, Thomas Holluf Nielsen.

- Vi har brug for klare aftaler med hinanden. Vi må aldrig kunne være i tvivl om, hvem der har det økonomiske, juridiske og operationelle ansvar for forretningsførelsen. Det kan enten ligge hos boligselskabets bestyrelse, eller vi kan påtage os opgaven og ansvaret for at administrere og lede efter anvisning fra den lokale bestyrelse, enten helt eller delvist. Det er noget, vi aftaler med den enkelte kunde, men der må aldrig være tvivl. Vi skal skabe en større tydelighed på dette punkt og finde gode løsninger sammen, sagde han til de fremmødte formænd og næstformand.

Derfor vil der i forlængelse af de ydelsesaftaler, som indgås i løbet af 2024, blive indført såkaldte samarbejdsaftaler, hvor rammerne for – og organiseringen af – samarbejdet vil blive beskrevet nøje. Det skal bidrage til at skabe en større tydelighed om roller, opgaver og ansvar i samarbejdet.

Formand Poul Rasmussen takkede afslutningsvis for dagens mange gode drøftelser. Og efter mørkets frembrud trillede de mange deltagere ud fra parkeringspladsen i Fredericia – med kurs mod hver deres landsdel og med en hel dags engagerede faglige drøftelser, gode snakke og socialt samvær i rygsækken.