Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

I 2021 er vi også kun blevet bekræftet i, at nye vinde blæser i branchen. Vi ser en almen branche i bevægelse. Boligorganisationerne ønsker for en stor dels vedkommende at være helt tæt på den daglige ledelse og udvikling af deres boligorganisation. De orienterer sig i markedet, og vi ser en professionalisering, hvor man bevidst vælger sine samarbejdspartnere til. Det stiller nye krav til os, som vi skal kunne honorere, hvis ikke vi vil sakke bagud.

Den bevægelse er afspejlet i vores virksomhedsstrategi, ‘Fremtidens individuelle fællesskab’. Som virksomhed er det nemlig vores opgave at finde den balance, hvor vores kunder på den ene side kan høste frugterne af et stærkt fællesskab, og hvor vi samtidig skaber plads til, at de træffer egne valg og markerer sig som selvstændige boligorganisationer.

I 2021 blev strategien brudt ned i konkrete handlinger og projekter og blev endnu mere håndgribelig og virkelighedsnær. Den blev omsat til daglig praksis i en række henseender og er i året, der gik, blevet synonym med vores måde at gøre tingene på. Vi er ikke i mål endnu, men vi arbejder hver dag benhårdt på at komme hele vejen derhen.

Årets resultat blev et overskud på 2,6 mio. kr. Det skal ses i forhold til et budgetteret underskud på 1,2 mio. kr. Resultatet blev således 3,8 mio. kr. højere end forventet.