Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Find kursus og tilmeld dig

Domea.dk udbyder en række kurser for bestyrelsesmedlemmer, som du kan se herunder. Når du klikker dig ind på et kursus, bliver du sendt videre til NemTilmeld, hvor du kan læse mere om kurset og tilmelde dig.
Det er regionssekretariatet i Domea.dk, der varetager administrationen af tilmeldingerne. Har du brug for hjælp, kan du kontakte sekretariatet. Under kursusboksene finder du links og publikationer, som også kan inspirere.

Ny-i-bestyrelsen-Kursus.jpg
Kurser

Ny i bestyrelsen

Du kan komme godt i gang med bestyrelsesarbejdet med en introduktion til den almene boligsektor, til bestyrelsens ansvarsområder og samarbejdet mellem beboere, boligafdelinger, -organisationer og Domea.dk.

Kursus: Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Kursus-beboerdemokrati.jpg
Kurser

Beboernes demokrati

På kurser i beboerdemokrati lærer du at navigere i beboernes rettigheder og de regler, der er forbundet med beboerdemokrati. Det kan fx handle om beboernes råderet i boligen, og hvordan man tolker og bruger den ret i praksis.

Ingen aktuelle kurser

Kursus-økonomi.jpg
Kurser

Økonomi

På kurser om økonomi får du en forståelse for opbygningen af økonomien i boligafdelingen og -organisationen. Du bliver klædt på til at kunne tage stilling til et regnskab og et budget og bidrage til de økonomiske overvejelser.

Kursus: Basal boligøkonomi

Raaderetskursus
Kurser

Råderet

På kurset gennemgår vi reglerne for råderet og forbedringer i boligen. Vi ser på installationer, skillevægge og hjælpemidler, råderetskataloget og eksempler fra hverdagen. Kontakt os, hvis det har interesse, på

kurser@domea.dk

Kursus-BYG.jpg
Kurser

Byggeri

Kurser inden for byggeri kan give dig et indblik i, hvad der sker, når din boligorganisation fx vil give en afdeling en overhaling eller bygge nyt, om bl.a. beboerdemokratiets rolle i processen, om den gode overgang til drift og meget andet.

Ingen aktuelle kurser

Kursus-skaeddersyet.jpg
Kurser

Skræddersyet kursus

Hvis du har brug for mere viden på et område, som ikke er dækket af vores aktuelle kurser her på siden, kan vi i samarbejde skræddersy et nyt, relevant kursus til dig. Kontakt os, hvis det har interesse, på

kurser@domea.dk

Få mere inspiration

Har du lyst til at vide mere om bestyrelsesarbejde, beboerdemokrati og almene boliger, kan du få inspiration fra udgivelserne og de relevante links herunder.

Publikationer

  • Håndbog i bestyrelsesarbejde – 7 værktøjer til bestyrelsen i boligafdelingen (2013) Domea.dk Hent håndbogen i bestyrelsesarbejde her
  • Håndbog om almene boliger – Spilleregler for bestyrelser, beboere og ansatte i den almene boligsektor (2016) KAB
  • Det store eksperiment – hverdagsliv i seniorbofællesskaberne (2013) Max Pedersen
  • Det andet Århus – Ti kapitler om fællesskabet i byens almene boligområder (2011) Alex Nielsen og Benedikte Erlykke, Det Boligsociale Fællessekretariat
  • Kristensens bolighistorie (2012) Hans Kristensen og Bolius
  • Sæt kulør på samarbejdet – en bog om det moderne beboerdemokrati (2011) Mette Kramshøj Flinker, Boligkontoret Danmark
  • Frivillig koordinering – Hvorfor og hvordan? (2012) Frederik C. Boll
  • Ny i afdelingsbestyrelsen, pjece fra BL Hent pjecen her
  • Det gode boligliv (2015) Hans Engell og Kristine Kiilerich, Realdania og BL
  • Dine rettigheder ved genhusning (2017), vejledning fra AlmenNet Hent vejledningen her

Relevante links

Landsbyggefonden
Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Fonden varetager blandt andet forvaltning af grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri samt administration for den almene boligsektor af pligtmæssige bidrag og opkrævning af indbetalinger til landsdispositionsfonden m.v. Desuden forestår fonden analyseopgaver, den særlige driftsstøtte, støtte til renovering m.v. samt en garantiordning m.v.
Gå til LBFs hjemmeside

BL – Danmarks Almene Boliger
BL er interesse- og brancheorganisation for boligorganisationerne, og det er BLs opgave at arbejde for medlemmernes interesse ved at søge at påvirke udviklingen og forhandle de rammer, som boligorganisationerne skal forhandle inden for.  
Gå til BLs hjemmeside

Transport- og Boligministeriet
Gå til ministeriets hjemmeside

AlmenNet
AlmenNet er en udviklingsforening for udviklingsorienterede boligadministrationer. AlmenNet har til formål at udvikle gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de almene boligafdelinger.
Gå til AlmenNets hjemmeside