Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Find kursus

Domea.dk udbyder en række kurser for bestyrelsesmedlemmer, som du kan læse kort om herunder. Hvis du, din afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse er interesseret i et af nedenstående kurser, så skriv til juraogforvaltning@domea.dk, så kontakter vi dig hurtigst muligt for nærmere information. Vi hjælper dig også videre til rette sted i din boligorganisation, hvor kurserne bliver bestilt, koordineret og betalt.

Ny-i-bestyrelsen-Kursus.jpg
Kursus

Ny i bestyrelsen

Du kan komme godt i gang med bestyrelsesarbejdet med en introduktion til den almene boligbranche, til bestyrelsens ansvarsområder og samarbejdet mellem beboere, boligafdelinger, boligorganisationer og Domea.dk.

Kursus-beboerdemokrati.jpg
Kursus

Beboernes demokrati

Du lærer at navigere i rettigheder og regler i beboerdemokratiet. Det kan også handle om, hvordan I rekrutterer frivillige og skaber fornyet engagement i beboerdemokratiet blandt beboerne i afdelingen.

Kursus-økonomi.jpg
Kursus

Økonomi

På kurser om økonomi får du en forståelse for opbygningen af økonomien i boligafdelingen og -organisationen. Du bliver klædt på til at kunne tage stilling til et regnskab og et budget og bidrage til de økonomiske overvejelser.

Raaderetskursus
Kursus

Råderet

På kurset gennemgår vi reglerne for råderet og forbedringer i boligen. Vi ser på installationer, skillevægge og hjælpemidler, råderetskataloget og eksempler fra hverdagen.

Kursus-skaeddersyet.jpg
Kursus

Skræddersyet kursus

Hvis du har brug for mere viden på et område, som ikke er dækket af vores kurser her på siden, kan vi i samarbejde skræddersy et nyt, relevant kursus til dig og dine kollegaer – hvad enten I er beboere eller lokalt ansatte.

Kursus Orgbesty
Kursus

Organisationsledelse

Dette kursus henvender sig til organisationsbestyrelsen. Vi går i dybden med jeres ansvar og arbejde, vi kan tilrettelægge workshops eller målrette et kursus på fx samarbejde og konflikthåndtering i bestyrelsen.

Få mere inspiration

Har du lyst til at vide mere om bestyrelsesarbejde, beboerdemokrati og almene boliger, kan du få inspiration fra udgivelserne og de relevante links herunder.

Publikationer

  • Håndbog i bestyrelsesarbejde – 7 værktøjer til bestyrelsen i boligafdelingen (2013) Domea.dk Hent håndbogen i bestyrelsesarbejde her
  • Håndbog om almene boliger – Spilleregler for bestyrelser, beboere og ansatte i den almene boligsektor (2016) KAB
  • Det store eksperiment – hverdagsliv i seniorbofællesskaberne (2013) Max Pedersen
  • Det andet Århus – Ti kapitler om fællesskabet i byens almene boligområder (2011) Alex Nielsen og Benedikte Erlykke, Det Boligsociale Fællessekretariat
  • Kristensens bolighistorie (2012) Hans Kristensen og Bolius
  • Sæt kulør på samarbejdet – en bog om det moderne beboerdemokrati (2011) Mette Kramshøj Flinker, Boligkontoret Danmark
  • Frivillig koordinering – Hvorfor og hvordan? (2012) Frederik C. Boll
  • Ny i afdelingsbestyrelsen, pjece fra BL Hent pjecen her
  • Det gode boligliv (2015) Hans Engell og Kristine Kiilerich, Realdania og BL
  • Dine rettigheder ved genhusning (2017), vejledning fra AlmenNet Hent vejledningen her

Relevante links

Landsbyggefonden
Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Fonden varetager blandt andet forvaltning af grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri samt administration for den almene boligsektor af pligtmæssige bidrag og opkrævning af indbetalinger til landsdispositionsfonden m.v. Desuden forestår fonden analyseopgaver, den særlige driftsstøtte, støtte til renovering m.v. samt en garantiordning m.v.
Gå til LBFs hjemmeside

BL – Danmarks Almene Boliger
BL er interesse- og brancheorganisation for boligorganisationerne, og det er BLs opgave at arbejde for medlemmernes interesse ved at søge at påvirke udviklingen og forhandle de rammer, som boligorganisationerne skal forhandle inden for.  
Gå til BLs hjemmeside

Transport- og Boligministeriet
Gå til ministeriets hjemmeside

AlmenNet
AlmenNet er en udviklingsforening for udviklingsorienterede boligadministrationer. AlmenNet har til formål at udvikle gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de almene boligafdelinger.
Gå til AlmenNets hjemmeside