Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Planlovsbestemmelsen om 25 procent almene boliger ved nybyggeri har skabt en efterspørgsel i mange kommuner efter byggerier med blandede ejerformer - både ejerboliger og almene boliger. Årsagen er blandt andet et kommunalt ønske om byer i bedre social balance gennem blandede boligområder.

Prækvalifikation til rammeaftale om totalentreprise

Derfor udbyder Domea.dk rammeaftale om totalentreprise for det nye byggekoncept 'Boliger for alle'. Det er et byggekoncept, som kombinerer boliger med blandede ejerformer i samme byggeri. Tidsfrist for ansøgninger til prækvalifikationen er 25. oktober 2016.

Rammeaftalen skal resultere i 800 almene boliger i København. Kommunen vil give tilsagn til byggeri af 9.000 almene boliger frem mod år 2027, og har i den sammenhæng indgået et partnerskab med Domea.dk. Rammeaftalen skal desuden sikre, at konceptet hurtigt kan tages i brug i resten af Danmark, da mange kommuner har vist interesse for konceptet.

- Vi oplever stor interesse fra kommunerne for at bygge boligområder med blandede ejerformer, og vi har i den grad behov for samarbejdspartnere til at realisere de kommende byggerier, siger Christian Kierkegaard, projektchef i Domea.dk.

Desuden søger Domea.dk engagerede kolleger, der på vegne af Domea.dks bygherrer kan varetage ansvaret over for alle leverandører i et byggeprojekt ved at udgøre den professionelle del af bygherreorganisationen i tæt partnerskab med de almene boligorganisationer, der administreres af Domea.dk.

Boliger for alle

Domea.dks byggekoncept 'Boliger for alle' er udviklet i samarbejde med Rambøll Arkitekter. Det er en nytænkning af boligbyggeriet, fordi fokus er på udvikling af by- og boligområder gennem samarbejde på tværs af private og almene aktører med et godt mix af boligtyper, så ejerboliger kombineres med ex andelsboliger og almene boliger.

Der er ifølge Domea.dk en lang række synergier ved at kombinere forskellige ejerformer, ex. aktivt naboskab, øget mangfoldighed og en variation af fælles faciliteter og servicefunktioner til gavn for alle.

- Social balance skaber liv og sammenhængskraft i lokalsamfundet. Det er en god forretning for de private udviklere og godt for samfundsøkonomien. Derfor er det ikke kun Københavns Kommune, der har vist stor interesse for konceptet. Det er også tilfældet i en lang række kommuner, som Domea.dk er i dialog med, siger Charlotte Nørbak, der er nytiltrådt byggechef i Domea.dk.

Hurtigere byggefase og billigere drift

Der er en lang række fordele ved konceptet:

  • Effektivisering af byggeproces med korte opstarts- og byggetider. Kommunen er på forhånd involveret og bekendt med konceptet, så projektet kan opnå en hurtig kommunal sagsbehandling og byggestart.
  • Optimering og samdrift i ejendomsdriften således, at ejere, andelshavere og lejere oplever, at der bliver taget hånd om bygninger og fællesskab til en rimelig pris. Et væsentligt salgsparameter for private developere, der ofte ikke har fokus på driftsfasen i udviklingen af byggerier.
  • Struktureret proces for opsamling af erfaring, hvilket sikrer positive gentagelseseffekter, der højner kvaliteten samt reducerer risiko og omkostninger fra projekt til projekt.

Fakta om udbuddet

Prækvalifikationsrunden blev skudt i gang den 29. september, og tidsfrist for ansøgninger til prækvalifikationen er 25. oktober 2016.

Læs mere på Udbud.dk og TED