Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Den 9. december blev vinderforslaget, i konkurrencen om at transformere Christiansfeld gamle skole i Lindegade til nye, almene boliger, præsenteret. Bag forslaget står tegnestuen Kent Pedersen Arkitektfirma i samarbejde med tegnestuerne Leth & Gori, Bauen og Breimann og Bruun Landskabsarkitekter. Se vinderforslaget.

Stor glæde over vinderforslaget

Formand for dommerkomitéen, borgmester Jørn Pedersen gav ved afsløringen af vinderen i Søstrehuset i Christiansfeld udtryk for stor glæde over, at boligerne i vinderforslaget er tegnet i stor respekt for verdensarven som en nyfortolkning af et 'felder-hus', som de oprindelige huse i Christiansfeld bliver kaldt.

- Der er ingen tvivl om, at vi har stillet arkitekterne en svær opgave i forhold til at finde balancen mellem moderne boliger og historisk arkitektur. Vi skal bevare Christiansfelds særlige værdier, men samtidig må byen ikke blive et museum, der ikke formår at udvikle sig i takt med tiden. Den balance er vinderforslaget helt sikkert lykkedes med, siger Jørn Pedersen.

Vinderforslag skiller sig ud

I alt fire teams var prækvalificeret til konkurrencens slutspurt, og alle fire forslag har været kvalificerede forslag i høj klasse. Alligevel skiller vinderen sig ud.

- På alle bedømmelsesparametre er vinderforslaget det enkleste, klareste og arkitektonisk mest velfunderede forslag. Derfor er det en helt enig dommerkomite, der peger på vinderforslaget, fordi det så hensynsfuldt og velafbalanceret ændrer de eksisterende fredede skolebygninger og bygger nyt med nye gårdanlæg og enkle, lyse boliger, siger Louise Prahm fra bygge- og boligadministrationen Domea.dk, der er boligselskabets bygherreansvarlige.

Fakta om konkurrencen

Konkurrencen blev udskrevet af det almene boligselskab Domea Lunderskov-Kolding i samarbejde med Kolding Kommune tilbage i april.

Opgaven lød på at omdanne Christiansfeld gamle skole til 2.500 m2. almene familie boliger indrettet i en kombination af nybyggeri, renovering af fredede bygninger og udformning af udearealer med ophold og parkering. Christiansfeld gamle skole støder op til Brødremenighedens kirke, også kaldet Salshuset. Dermed befinder konkurrenceområdet sig i kernen af den historiske by, der i 2015 opnåede international opmærksomhed og status som verdenskulturarv.

Den kommende almenboligbebyggelse skal bestå af seks bygninger: Lindegade 9, 11 og 13 og Nørregade 13 som består af 3 nye bygninger. Bygningerne i Lindegade som alle er fredede, skal restaureres og omdannes til almene boliger med respekt for fredningsværdierne. De nuværende bygninger i Nørregade 13 skal rives ned for at give plads til nye almene boliger. Opgaven omfatter også udformning af udearealer med ophold og parkering mm.

Fakta om vinderforslaget

Forslaget indeholder i alt 31 boliger fordelt på 12 boliger som nybyggeri og 19 boliger indrettet i de fredede bygninger. De tre nye 2½ etagers bygninger – felder-husene – har to 2-rumsboliger i stueetagen og to 3-rums-boliger på 1. og 2. sal.

I de eksisterende, fredede bygninger er der, ved at etablere to nye trapperum, skabt mulighed for at indrette en række 2- og 3-rumsboliger i stue, 1. og 2. sal.

Fakta om konkurrencens deltagere

Efter en prækvalifikationsfase blev følgende fire deltagerhold inviteret til at deltage i konkurrencen:

 • KPF Arkitekter & Erik Møller - i samarbejde med Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
 • CUBO Arkitekter - i samarbejde med Schönherr og Mogens Morgen, arkitekt MAA, professor
 • Kent Pedersen Arkitekter - i samarbejde med Leth & Gori, Bauen samt Breimann & Bruun Landskab
 • Rønnow Arkitekter - i samarbejde med Vandkunsten

Fakta om dommerkomiteens deltagere

For Kolding Kommune

 • Jørn Pedersen, borgmester, formand for dommerkomiteen
 • Asger Christensen, næstformand i Plan- og Boligudvalget

For Domea

 • Louise Prahm, bygherreansvarlig
 • Ole Nielsson, arkitekt MAA

Fagdommere

 • Sven Felding, arkitekt MAA
 • Jan W. Hansen, arkitekt MAA

Rådgivere for dommerkomiteen

 • Hans Henriksen, bygherrerådgiver Domea, HH Bygge aps
 • Birgitte Sidenius Bjerg Lamp, leder, Christiansfeld Centret
 • Jørgen Bøytler, præst, repræsentant for Brødremenigheden
 • Michael Pagaard Madsen, stadsarkitekt, Kolding Kommune
 • Lene Lindberg Marcussen, byplanlægger, Kolding Kommune
 • Thomas Misbach Durand Thinghuus, landskabsarkitekt, Kolding Kommune
 • Bolette Lehn Petersen, specialkonsulent, Slots- og Kulturstyrelsen
 • Carsten Schrøder, rådgivende ingeniør, Oluf Jørgensen A/S


Sekretær for dommerkomiteen

 • Bettina Mylin, arkitekt MAA, konkurrencerådgiver, Gottlieb Paludan Architects 

Fakta om Boligselskabet Domea Lunderskov Kolding

Det almene boligselskab har 13 boligafdelinger i Almind, Christiansfeld, Kolding og Lunderskov. I boligafdelinger er der i alt over 84 ungdomsboliger, 142 familieboliger, 63 ældreboliger, 108 plejeboliger og to erhvervslejemål. 

Fakta om Domea.dk

Domea.dk er en almen bygge- og boligadministration. Vores kunder er almene boligorganisationer over hele Danmark, der tilsammen ejer 53.000 almene lejeboliger.