Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Tv-overvågningsloven blev ændret i 2010, så boligorganisationer mv. fik adgang til på nærmere fastsatte betingelser at tv-overvåge områder, der benyttes til almindelig færdsel.
Datatilsynet har siden ført tilsyn hos flere boligselskaber, og selv om det genereelt set er Datatilsynets indtryk, at de almene boligselskaber er opmærksomme på persondataloven, er der også plads til forbedringer.

- Vores erfaringer viser, at der generelt set er styr på tingene. Men på vores tilsynsbesøg er vi også stødt på enkelte problemer, forklarer Lena Andersen, kontorchef hos Datatilsynet.

(Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med persondataloven).

De steder, hvor tv-overvågningen var i strid med persondataloven, skyldtes det følgende forhold:

  • Overvågning i opgange, hvor kameraer pegede direkte mod beboeres indgangsdøre
  • Overvågning af områder med almindelig færdsel, uden at tilladelse forelå
  • Opbevaring af optagelser ud over de lovlige 30 dage
  • Mangelfuld information om tv-overvågningen
  • Datasikkerhed – skærm, der kunne ses af uvedkommende, manglende retningslinjer og manglende databehandleraftale

Kilde: Lena Andersen, kontorchef, Datatilsynet

Ifølge ændringsloven fra juni 2010 kan ”boligorganisationer mv. i udsatte boligområder efter tilladelse fra politidirektøren tv-overvåge boligområdet og arealer i direkte tilknytning hertil, når overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse”.

Mangler kendskab til lovgivningen

Rigspolitiet oplyser, at der siden ændringslovens ikraftræden er givet flere end 100 tilladelser til at opsætte tv-overvågning i boligområder. Det er desuden Rigspolitiets opfattelse, at der er gode erfaringer med at benytte optagelserne fra kameraer, der er placeret i boligområder, til efterforskning af bl.a. færden, ildspåsættelse, salg af narkotika og hærværk.

Det er dog også Rigspolitiets erfaring, at boligselskaber og idrætsforeninger mangler kendskab til, hvor lovgivning og vejledning kan findes.

I praksis er der alt for mange, der overvåger ulovligt og har en lemfældig omgang med de data, der indsamles. Mange kender simpelt hen ikke reglerne for tv-overvågning og behandling af persondata, og derfor tænker folk ikke over dem, inden de skruer et byggemarkedskamera op.
Kilde: www.SecurityUser.com

Landsdækkende register

Netop spørgsmålet om tv-overvågning er højaktuelt lige nu, da politiet i lyset af bl.a. terrorangrebet på Krudttønden i København sidste år, har ytret et behov for etablering af et nationalt register over tv-overvågning. 75 procent af de kameraer, der blev brugt, da politiet jagtede Omar El-Hussein, overvågede ulovligt.

Pt. skal politiet selv undersøge, om der er overvågningskameraer ved et gerningssted, men et landsdækkende register skal gøre det muligt for politiet at slå op, hvor der sidder et kamera, og hvem der er den dataansvarlige for det. DF har kaldt justitsminister Søren Pind (V) i samråd og til en såkaldt forespørgselsdebat, hvor samtlige partier skal mødes i midten af marts for at diskutere tv-overvågningsloven.

Fakta og links

  • Flere end 100.000 danskere har opsat overvågningskameraer i deres hjem, men en undersøgelse fra ABUS-Gruppen Nordic viser, at hver tredje af dem slet ikke kender reglerne for overvågning i privat beboelse
  • Der findes 500.000 overvågningskameraer i Danmark, heriblandt 100.000 alene i København
  • Det vides ikke, hvor mange sikkerhedskameraer der kan forbindes til Domea.dk
  • Datatilsynets vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer
  • Politik om tv-overvågning