Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Beboerne i det almene boligselskab BSB Svendborg skal i år ikke punge mere ud, end de plejer at gøre. For huslejen er stoppet med at stige, efter BSB Svendborg sidste år satte driftsmedarbejderne til at arbejde sammen i større teams på tværs af boligselskabets 9 boligafdelinger i stedet for som tidligere at arbejde færre sammen i hver enkelt afdeling.

Det betyder, at boligselskabet nu kun har behov for 16 driftsmedarbejdere i stedet for 22, og det har givet en besparelse på 2.000 kr. pr. år for hvert lejemål. Derudover har organisationsbestyrelsen godkendt en nedsættelse på almindelig vedligeholdelse svarende til 875 kr. pr. lejemålsenhed, altså samlet en besparelse på ca. 2.875 kr. pr lejemål pr år.

Derfor kan der nu lægges flere penge til side til fremtidig vedligeholdelse af boligerne, og huslejen - den bliver for første gang i flere år, hvor den er, i stedet for at stige. Boligselskabet var nødt til at handle, da boligerne er ældre og kræver mere vedligeholdelse, end en nyere bolig gør. Gjorde man ikke noget nu, ville man stå med et problem inden længe.

En tilfreds bestyrelse

Beboer og formand for organisationsbestyrelsen i BSB Svendborg, Svend Erik Johansen, er godt tilfreds med resultatet.

- Vi kan i bestyrelsen kun være tilfredse med, at vi kan holde huslejen i ro. Der skal jo også gerne spares mere frem mod 2020, så det ser vi frem til, siger Svend Erik Johansen.

Der skal nemlig findes flere penge i BSB Svendborg, som kan komme beboerne til gode. For i 2016 pålagde Folketinget de almene boligselskaber, at de frem til 2020 på landsplan skal reducere deres udgifter med 1,5 mia. kr., så huslejen ikke løber løbsk.

Hos boligorganisationer, der er kunde hos Domea.dk, svarer det i gennemsnit til ca. 125 mio. kr. eller 3.000 kr. om året og 250 kr. i husleje om måneden.

Det bedste af to verdener

Den nye organisering er både med til at give BSB Svendborg en stærkere økonomi og mere nærværende kundeservice end det alternativ, boligselskabet stod overfor. De kunne nemlig have valgt at afskedige flere medarbejdere og i stedet købe hjælp udefra.

- Det er det bedste af to verdener - vi tænker både i forretning og i de bløde værdier. Vores egne medarbejdere kan levere en bedre service til en lavere pris, end hvis vi skulle købe ydelserne ude i byen, og så er beboerne trygge ved, at de kender medarbejderne, siger Martin Skytte, som er kundechef i Servicecenter Svendborg i Domea.dk, der administrer boligselskabet BSB Svendborgs boliger.

Men der er mere at hente end besparelser og tryghed i den nye måde, hvor driftsmedarbejderne nu arbejder i teams.

Arbejdet i teams betyder, at medarbejderne får en mere fleksibel hverdag, hvor de kan gøre det, de er bedst til - og så har de mulighed for at løfte større opgaver uden for sæson, fordi de er flere. Det kan fx være en belægning, der skal rettes eller noget skov, der skal fældes.

- Det er vigtigt at have de rigtige medarbejdere til de rigtige funktioner. En blå medarbejder skal ikke være tvunget til at stå og klippe hæk, og det undgår man på denne måde. Alle laver det, de er bedst til. Ved at vi har samlet medarbejderne i teams, er vi nu sikre på, at vi har den helt rette kompetence, der hvor der er brug for den, siger Martin Skytte.

Potentiale i affald og energi

Arbejdet stopper dog ikke ved omorganiseringen af medarbejdere. For der er meget andet, der skal gøres i BSB Svendborg, før kundechef Martin Skytte er helt tilfreds, og der gælder det om at tage et kig på, hvordan andre dele af driften fungerer.

- Nu har vi kigget på bemandingen i boligselskabet, men vi er ikke færdige endnu. Vi skal også ind og kigge på vores affaldssystemer og energiforbrug, så vi også i fremtiden kan holde huslejen nede. Der er et muligt potentiale for at spare penge, siger Martin Skytte, der understreger, at man generelt går ind og kigger på, om der er ydelser, man køber for dyrt.