Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Der er glæde i de tre almene boligselskaber BSB Svendborg, BSB Gudme og BSB Egebjerg. Med overvældende flertal har repræsentantskaberne i de tre boligselskaber i Svendborg Kommune besluttet at lægge sig sammen til ét stort selskab.

Det samler knap 1.800 familie- og ungdomsboliger og ældre- og plejeboliger på Sydfyn lige nu og her, og når igangværende nybyggerier er færdige om få år, vil det nye boligselskab bestå af ca. 2.000 boliger. En betydelig oprustning for fx BSB Gudme, lyder det fra organisationsbestyrelsesformand Alfred Klausen.

- Vi bliver 2.000 i stedet for 200 lejemål. Det betyder, at vi får en større gennemslagskraft over for vores samarbejdspartnere, fortæller Alfred Klausen.

Økonomisk oprustning

Det er netop den større volumen, der er en af grundene til sammenlægningen. Dels styrker den de mindre selskaber, BSB Gudme med godt 200 boliger og BSB Egebjerg med knap 200, så de får en større stemme i det sydfynske – og dels giver det større pondus ved udbud, som i sidste ende vil give boligafdelingerne i det nye selskab en billigere pris på indkøb.

Men hvad får BSB Svendborg, som med knap 1.400 boliger er langt det største af de tre selskaber, ud af det?

- Vi vil gerne stå stærkere, og vi kan se, at vi bliver udfordret i fremtiden – vi er ikke så store, som vi tror, siger organisationsbestyrelsesformand i BSB Svendborg Svend Erik Johansen og henviser til det nye selskabs 2.000 lejemål mod de i alt ca. 48.000 almene boliger, der er på hele Fyn.

Svend Erik Johansen nævner desuden, at alle tre selskaber har velpolstrede dispositionsfonde, så de alle økonomisk vil stå endnu stærkere, når de bliver lagt sammen.

En beslutning for fremtiden

På Servicecenter Svendborg ved Domea.dk, der servicerer alle tre boligselskaber i det daglige, uddeler kundechef Martin Skytte store roser til de tre selskaber.

- De har virkelig taget ansvar med denne beslutning. Vi ser hele tiden øgede krav til den almene branche – vi skal effektivisere og optimere, så vi sikrer, at beboerne bliver ved med at have en lav husleje. Og vi ser flere og flere selskaber lægge sig sammen for at få større muskler og ruste sig til fremtiden, siger Martin Skytte.

I kraft af servicecentret kender de tre selskaber i forvejen lidt til hinanden, og for især BSB Gudme og BSB Egebjerg er det ikke helt fremmed at samarbejde. De har i halvandet år haft samme ejendomsmester og ejendomsfunktionærer, som servicerer bygninger og beboere i de to selskaber.

- Vi har snuset til samarbejde på tværs allerede, og det har fungeret ganske fint, siger Alfred Klausen fra BSB Gudme, der fortæller, at de internt i BSB Gudme for 5 år siden også sammenlagde de på daværende tidspunkt 6 afdelinger til 1.

Afdelingerne fortsætter som hidtil

BSB Gudmes ene afdeling, BSB Egebjergs ene og BSB Svendborgs 9, og dermed beboerne, der bor i dem, kommer ikke til at mærke sammenlægningen. Den sker alene på selskabsniveau, boligafdelingerne vil stadig være selvstændige enheder med egen økonomi og husorden.

Og det har været vigtigt for organisationsbestyrelsesformanden i BSB Egebjerg, Edith Pedersen.

- Det er ikke noget, der får indflydelse på beboernes dagligdag. Det har været en grundig proces, og vi er helt trygge. Vi har ikke kunnet finde argumenter imod – vi ser kun fordele og ser frem til samarbejdet, siger Edith Pedersen, der fortæller, at den kommende tid kommer til at gå med at få dannet en organisationsbestyrelse, lavet vedtægter for det nye selskab, givet det et navn osv. frem mod den 1. juli, hvor sammenlægningen træder i kraft.