Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Udviklingsplanen for Gadehavegård lever op til lovens krav om at nedbringe andelen af almene familieboliger i området til 40 % inden 2030.

Det har været afgørende for både Høje-Taastrup Kommune og boligselskabet DFB at nå frem til en ambitiøs plan, som vil omdanne det nuværende boligområde til en bydel for alle samt til et by- og boligeksperimentarium og en vidensby med fokus på spændende boligtyper og nye arkitektoniske udtryk.

En bydel med plads til alle generationer

Byomdannelsen skal ikke mindst skabe en bydel med plads til alle generationer.
De unge skal i Gadehavegård have adgang til videreuddannelse og studieboliger. Områdets ældre skal kunne blive i området. Blandt andet opføres 54 almene nye ældreboliger, og der arbejdes for, at flere boliger renoveres med sigte på at øge tilgængeligheden for dårligt gående.

Familier, par og singler skal tilbydes en langt større variation af boliger - private og almene, lejligheder i en eller flere etager og rækkehuse i forskellige størrelser og udtryk. De nye boliger og fælles rammer bindes sammen af moderniserede og nye byrum med fokus på bæredygtige løsninger, gode opholdsrum og trygge grønne rum.

Borgmester Michael Ziegler (C) siger:
- Vi er meget tilfredse med, at det nu også er lykkedes at lave en stor og visionær fælles udviklingsplan for Gadehavegård i samarbejde med DFB/Domea.dk. Gadehavegård vil med denne plan udvikle sig til et helt nyt kvarter med plads til alle: familierne, singler, de unge og de ældre. Og jeg er særligt glad for, at vi nu kan igangsætte arbejdet med at etablere et nyt campus til studerende, der bliver områdets omdrejningspunkt.

Her er planen

De konkrete placeringer af nybyggerier, samt hvilke boliger der skal nedrives, er endnu ikke fastlagt. Parterne er enige om en plan med følgende elementer:

Høje-Taastrup Kommune etablerer en uddannelsescampus på 4.000 kvm. inde i Gadehavegård, og DFB sørger for ommærkning af op til 105 boliger til studieboliger til de unge studerende. Herved skabes grundlaget for visionen om området som en vidensby. Campus vil få en attraktiv og synlig placering i Gadehavegård og dermed blive et nyt centrum i området.

Høje Taastrup Kommune og DFB opfører i fællesskab et helt nyt kvarterhus, der skal være et socialt og kulturelt knudepunkt og et fysisk mødested for beboere og brugere.
Der opføres 54 nye almene ældreboliger.
Der bliver etableret nye veje, der skal lede trafik ind i bebyggelsen.

Planen for de nuværende 986 almene boliger i Gadehavegård er, at 260 boliger skal nedrives, yderligere 100 boliger sammenlægges til nye, større boliger, og op mod 105 boliger omdannes til ungdomsboliger. Endelig skal 75 boliger sælges. Alle boliger, der ikke nedrives, skal renoveres.

Fokus på beboerne

De omfattende forandringer i Gadehavegård vil ske i etaper frem mod 2030, og Domea.dk/DFB har sammen med Høje-Taastrup Kommune aftalt, at der skal gøres en særlig indsats for beboerne i Gadehavegård. Adm. direktør i Domea.dk Thomas Holluf Nielsen, siger:

- Vi har stor forståelse for de bekymringer og frustrationer, som mange beboere giver udtryk for. Der skal tænkes i nye baner, og vi vil blandt andet sikre, at den boligsociale indsats sker i et endnu tættere og stærkere samarbejde med civilsamfundet. Selv om der endnu er lang tid til, at de første arbejder begynder i Gadehavegård, er der tale om et voldsomt indgreb i folks hverdag og fremtidsplaner, og for mange bliver der tale om, at de skal fraflytte deres nuværende bolig. Det skal vi tage alvorligt, og vi vil sikre alle beboere adgang til information, hjælp og rådgivning. Det er vigtigt for os at understrege, at vi tager hånd om alle beboere, og ingen kommer til at stå uden bolig, siger Thomas Holluf Nielsen.

Domea.dk/DFB deler også visionen for den nye bydel:
- Vi ser fremtidens Gadehavegård som en integreret del af en ny bydel - både socialt og fysisk. I forhold til de fysiske ændringer har det været vigtigt for os, at der - når det nu skulle være - skabes en ny, spændende og attraktiv bydel i Høje-Taastrup. Det er et banebrydende og hidtil uset greb, der præsenteres her. Fletningen mellem de almene og de private boliger vil give boligtyper og ejerformer, der med en boligeksperimenterende tilgang sikrer plads til alle aldre og familieformer: unge, ældre, singler og familier i mange afskygninger, bundet sammen af grønne, bæredygtige og trygge byrum, en ny kvarterpark og et nyt kvarterhus, siger Thomas Holluf Nielsen.