Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Carlsberg Byen er i fuld gang med at udvikle et helt nyt og pulserende bykvarter midt i byen. Det færdige bykvarter får hele 25 forskellige byrum og haver, som tilsammen giver plads til alle – for der bliver bygget til både de unge, de ældre og til de enlige forældre.

Det er DFB og Domea.dk garanter for ved netop at have underskrevet en købsaftale med Carlsberg Byen, som sikrer 184 nye almene boliger i kvarteret.

- Carlsberg Byen er jo et meget spændende nyt kvarter, hvor der bliver opført nogle af Københavns mest spektakulære boliger. Vi er stolte over og glade for, at vi har fået betroet den vigtige opgave at bygge almene boliger i kvarteret. På den måde kan vi understøtte et socialt bæredygtigt og blandet bykvarter, siger Pia von Benzon, der i november tiltræder som ny formand i DFB, og fortsætter:

- De almene boliger vil bestå af en blanding af familieboliger, senior-bofællesskaber og en helt ny og endnu ikke færdigudviklet boligform, som skal løse de enlige forældres krav og ønsker til boligen og til naboskab og fællesskab. Det betyder meget for os, at vi kan bygge til et styrket fællesskab og sikre boliger til såvel unge som ældre, par som singler.

Fremtidens boligform for singleforældre

Domea.dk er en del Statens Kunstfond og Realdanias Boliglaboratorium med et innovativt projekt om at udvikle en boligform, der understøtter fællesskaber mellem singleforældre, hvis børn bor skiftevis hos den ene og den anden forældre.

For hvordan ser en bolig optimalt ud, når den den ene uge skal kunne rumme både far og tre børn og den næste uge kun far? Og hvordan danner man de gode rammer for et fællesskab med de andre singleforældre og deres børn?

- Vores ambition er, at vi med god hjælp fra ADEPT og Rambøll kan få udviklet og realiseret en boligtype, der særligt retter sig mod en, i boligmæssig kontekst, overset gruppe - nemlig de enlige forældre, som bor alene med deres børn på skift. Vores ambition er at skabe en boform, der understøtter fællesskabet og skaber de fysiske rammer for en god hverdag for singleforældre og deres børn, siger Mette Mogensen, By- og boligudviklingschef Domea.dk.

I Carlsberg Byen er man glad for diversiteten, som de almene boliger kommer til at bidrage med til kvarteret, og at det er her de første nye singleforældre-boliger vil se dagens lys.

- I Carlsberg Byen er vi utroligt glade for aftalen med Domea.dk om de mange nye, almene boliger i kvarteret, der skal være med til at sikre vores vision om et blandet og aktivt bykvarter, som alle kan få glæde af. Vi glæder os til at byde endnu flere studerende, ældre og familier velkomne i kvarteret - og vi glæder os særligt til at se den nye og innovative boligform i Carlsberg Byen, siger Carlsberg Byens administrerende direktør, Jens Nyhus.