Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Kvarterhuset bliver på mindst 1.800 m² og bliver opført midt i kvarterets nye aktivitetspark, som blev indviet i 2019.

Høje Taastrup Kommune og DFB/domea.dk har en ambition om at omdanne Gadehavekvarteret til en vidensby. Kvarterhuset er det åbningstræk, der skal igangsætte kvarterets forandring og lægge grundstenen for et netværk af uddannelsestilbud. Fra folkeskolens mindste klasser, til ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, kollegieboliger og fastboende studerende.

Sammen med et nyt Campushus indgår kvarterhuset i en ny, stærk vidensakse gennem bydelen fra Høje-Taastrup Station og Høje-Taastrup Gymnasium til Teknologisk Institut.

Det skal samtidig være det naturlige mødested for kvarterets beboere og tiltrække borgere fra hele kommunen.

- Vi er virkelig glade for, at Realdania har fundet vores projekt så spændende, at de har valgt at støtte etableringen af det nye kvarterhus. På den måde rykker vi nu meget tættere på vores ambition om at omdanne Gadehavekvarteret til et vidensby, siger borgmester Michael Ziegler, Høje Taastrup kommune.

- Forandringen er et fælles projekt sammen med beboerne omkring Gadehavegårds fremtid som et blandet boligområde med stærke fællesskaber, et aktivt fritidsliv og et helt nyt image. Kvarterhuset skal være med til at styrke mulighederne for et liv som ung studerende i området med fællesskab og godt naboskab, fortæller formanden for afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård, Ibrahim El-Khatib.

- Vi har siden 2016 arbejdet tæt sammen med Høje-Taastrup Kommune, DFB/domea.dk og mange andre gode kræfter om strategisk udvikling af forskellige boligområder i kommunen. Det gælder også omdannelsen af Gadehavekvarteret. Kvarterhuset vil sammen med den øvrige udvikling af området sikre en bydel og by, der hænger endnu bedre sammen social. Vi er stolte af at bidrage til den positive udvikling, der allerede er i gang i Gadehavekvarteret og Høje-Taastrup, siger Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania

Transformationen af kvarteret indebærer samtidig, at der skabes bedre fysiske forbindelser både inde i kvarteret og i forhold til områdets tilkobling til stationen mod syd og Hakkemosen og Teknologisk Institut mod nord.

Gadehavegårds beboere vil flytte deres beboeraktiviteter og driften til det nye kvarterhus. Derudover er det tanken at flytte den kommunale 10. klasseskole og aftenskolen ind i huset, når det efter forventningen står klar i 2023. Herudover henvender huset sig til områdets øvrige beboere og kvarterets foreningsliv. Det indgår derfor i programmeringen at etablere omklædningsfaciliteter og klubmiljø, så foreningslivet også kan få bedre faciliteter.

Huset får også en stor café, der skal være det naturlige omdrejningspunkt for alt liv i huset. Caféen skal tilbyde både mad og drikke og skal, ud over at servicere husets faste beboere, byde velkommen til andre borgere fra kommunen.

Kvarterhuset opføres midt i kvarterets nye aktivitetspark, som er det første store parkprojekt, der binder kvarteret bedre sammen på tværs af veje og matrikelgrænser. Parken indeholder helt nye aktivitetsområder, mødesteder, cykelstier og tiltag, der støtter op om den naturlige brug af parken året rundt. Der er plads til at opføre kvarterhuset i parkens østlige ende, som også er Gadehavekvarterets geografiske midtpunkt.

Kvarterhuset finansieres af Realdania, Høje Taastrup kommune og DFB via støtte fra Landsbyggefonden.