Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Det er et team ledet af det anerkendte danske arkitektfirma Arkitema Architects, som har vundet konkurrencen om udviklingen af fremtidens Gadehavegård. Forslaget bygger videre på de åbenlyse grønne kvaliteter i området, på visionen om området som en vidensby og viser samtidig vejen for, hvordan Gadehavegård kan udvikles og gøres attraktiv for flere beboere.

- Vi går til opgaven om at forvandle Gadehavegård til et attraktivt boligområde med stor ydmyghed, selvom der må modige og radikale forandringer til. Forandringen er et fælles projekt, og derfor glæder vi os til at fortsætte samarbejdet med beboerne omkring Gadehavegårds fremtid som et blandet boligområde med stærke fællesskaber, et aktivt fritidsliv og et helt nyt image, som Høje-Taastrups grønne og klimavenlige boligkvarter, siger Jakob Suenson Schou, som er kreativ leder hos Arkitema.

Planen skal via et nyt Campus på 4.000 m2, et kvarterhus med bl.a. aftenskoleaktiviteter og 105 studieboliger styrke mulighederne for et liv som ung studerende i området. Samtidig skal der bygges moderne almene ældreboliger og i alt 100 étværelses lejligheder skal lægges sammen med andre boliger for at skabe større og mere attraktive boliger - også for familier med børn. Endelig skal der bygges nye private ejerlejligheder og rækkehuse, som skal tiltrække andre beboere og skabe variation i boligtyperne. Alt sammen skal bidrage til en varieret og levende bydel, hvor der er plads til forskellighed – en bydel man har lyst til at flytte til og blive boende i, både som ung, som børnefamilie og som ældre.

Byrum frem for trafik

Planen omfatter etablering af en række attraktive gårdmiljøer, hvor fællesskab og godt naboskab kan opstå imellem nuværende beboere og nye tilflyttere. Og så lægges der i vinderforslaget op til et gademiljø, som forbinder området og skaber naturlige mødesteder. Den centrale gade beskrives som en 'lynlås', der samler og skaber tæthed – et sted, hvor man har lyst til at opholde sig.

I vurderingen af forslaget har dommerkomiteen peget på, at det er et meget overbevisende projekt, som bidrager med en høj kvalitet i de byplanmæssige greb. Og det er bestemt ikke, fordi opgaven har været let, forklarer formanden for afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård, Ibrahim El-Khatib.

- De politiske beslutninger betyder, at der skal nedrives, renoveres, sælges og sammenlægges boliger. Det er et vilkår, som ikke står til at ændre, og som vi har været klar over i længere tid. Ikke desto mindre er det noget, som kommer til at påvirke alle os som bor i Gadehavegård. Derfor har det for os i afdelingsbestyrelsen været helt afgørende, at det forslag, der nu har vundet konkurrencen, skaber de allerbedste betingelser på disse vilkår og bygger videre på de nuværende kvaliteter i Gadehavegård – og at det samtidig viser vejen i forhold til, hvordan vi udvikler og fremtidssikrer vores boligområde som et sted, man har lyst til at bo og opholde sig, siger Ibrahim El-Khatib, som selv bor i en af de ejendomme, der skal sælges.

Konsekvens af politiske beslutninger

I alt 15 boligområder i Danmark – heriblandt Gadehavegård – skal frem mod 2030 gennemgå en større transformation, som skal sikre blandede boligområder med forskellige boligtyper. Det har et flertal i Folketinget besluttet i forbindelse med vedtagelsen af den såkaldte 'ghettopakke' i 2018. Heraf fremgår det også, at højst 4 ud af 10 boliger i de pågældende områder må være almene familieboliger. Og det er baggrunden for, at der rundt om i landet i de kommende år skal nedrives, renoveres, sælges og sammenlægges boliger i stor stil.

I Gadehavegård er konsekvensen, at der ud af de nuværende 986 boliger er 260 som skal nedrives, 100 som skal sammenlægges til nye, større boliger, og op mod 105 boliger som skal omdannes til ungdomsboliger. Endelig skal 75 boliger sælges. Og dertil kommer at samtlige boliger, der ikke nedrives, skal renoveres.

Alle genhuses – ingen sættes på gaden

I praksis betyder de store forandringer i Gadehavegård, at stort set alle beboere i de kommende år bliver påvirket af planerne. Og derfor har Høje-Taastrup Kommune, afdelingsbestyrelsen, boligselskabet DFB og Domea.dk allerede tidligt i processen givet hinanden håndslag på, at beboerne løbende inddrages i processen, og at der ikke må være beboere, som kommer til at stå uden tag over hovedet som følge af udviklingsplanen. Når det gælder de lejligheder som nedrives, sælges, ommærkes eller sammenlægges, vil beboerne blive tilbudt genhusning på sammenlignelige vilkår i ejendommen eller andre steder. Og når det kommer til de boliger, som skal gennemgå renovering, vil der ligeledes være tilbud om genhusning, indtil den nyrenoverede bolig igen er klar til at flytte ind i.

- Både de boligsociale medarbejdere, afdelingsbestyrelsen, genhusningskonsulenterne og alle de involverede parter har knoklet for at informere, hjælpe og rådgive beboerne i bebyggelsen bedst muligt. Men uanset hvor stort et opsøgende arbejde der gøres, vil omfanget af planen være noget, der griber ind i rigtig mange menneskers liv og hverdag. Og det skal man have den allerstørste respekt for. Det er også baggrunden for, at alle involverede parter har arbejdet for at sikre, at vi nu får en plan, som dels kan føre Gadehavegård sikkert ind i fremtiden, men som samtidig sikrer, at vi tager hånd om de beboere, som skal flytte fra deres nuværende bolig, siger Thomas Holluf Nielsen, som er administrerende direktør i Domea.dk.

Foruden Arkitema Architects er det vindende forslag skabt af AB Clausen og JL Engineering.

De øvrige teams i konkurrencen var ledet af hhv. Friis Andersen og JJW, Mangor & Nagel Arkitekter og WE, Rambøll med Adept Arkitekter og Vandkunsten.

Arbejdet med udviklingsplanen for Gadehavegård sker i flere etaper over de kommende år. De første renoveringer ventes igangsat i 2023.