Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

I sidste uge blev der sat pen til papir på en ny boligaftale på Christiansborg. Regeringen med boligminister Kaare Dybvad Bek (S) i spidsen er sammen med et næsten enigt folketing blevet enige om en seksårig boligaftale – og vel at mærke en god en af slagsen.

Det mener i al fald Thomas Holluf Nielsen, som er administrerende direktør i Domea.dk.

- Jeg hæfter mig først og fremmest ved, at der endelig kan blive taget fat på at afvikle den lange kø af almene bygge- og renoveringsopgaver, som har ventet i Landsbyggefonden i årevis. Det er noget, vi og vores kunder har efterspurgt, og som giver os mulighed for sammen at skabe et reelt og mærkbart løft ude i de lokale boligområder, hvor der vitterligt er et dokumenteret behov.

Han peger samtidig på, at man med den nye aftale reelt slår to fluer med ét smæk.

- Dels sikrer politikerne et tiltrængt løft af de almene boliger rundt om i hele landet. Og samtidig lykkes man med at holde hjulene i gang i en byggebranche, som ellers kunne få det rigtig svært i kølvandet på coronakrisen. I øvrigt skylder vi en stor tak til beboerne i de almene boliger for at gøre denne win win-situation mulig. Det er jo beboernes indbetalinger, som nu skal bruges til at løfte opgaven.

De renoveringsprojekter, som har ventet i kø i Landsbyggefonden, beløber sig til i alt 18,4 mia. kroner. Og det er vel at mærke projekter, som er fuldt finansierede og betalt af beboerne i de almene boligselskaber via huslejen.

I begyndelsen af april var Domea.dk sammen med en række formænd for boligselskaber i hele landet med til at sætte fokus på denne dagsorden. I et fælles åbent brev appellerede de til ministeren og boligordførerne om netop at sætte renoveringerne gang. Og derfor er der også stor tilfredshed med, at det nu er sket.

Lad os undgå fortidens fejl

Et enkelt element i aftalen kan dog godt give panderynker. Det handler om, hvordan man undgår en ny ophobning af renoveringsprojekter i Landsbyggefonden i fremtiden. Og her er der desværre ingen løsninger i den nye boligaftale, som sætter et årligt loft for almene renoveringer på knap to mia. kroner – hvilket faktisk er lavere end før.

- Først og fremmest er det her en rigtig god aftale, som sikrer vigtige og bæredygtige investeringer i gode almene boliger. Det er en aftale, som imødekommer mange af de forhåbninger, vi havde i branchen. Når det er sagt, så er der ét opmærksomhedspunkt, som handler om, at man fra politisk hold bør være omhyggelig med at sikre, at vi ikke står i præcis den samme situation igen om nogle år – og det tror jeg på, at ministeren og det brede politiske flertal, som har stemt denne her aftale igennem, også vil være, siger Thomas Holluf Nielsen.

Aftale med grøn profil

Det nye boligforlig er blevet kaldt en 'grøn aftale', fordi der med aftalen lanceres en række grønne initiativer. For eksempel skal renoveringsprojekterne underkastes en screening, som sikrer fokus på bæredygtighed, en særlig garantiordning skal sætte fart på energirenoveringer, og der afsættes desuden penge til en udviklingspulje, som skal fremme investeringer i fx genanvendelighed, digital styring af energiforbrug og forbedringer af indeklima. Og også den grønne dimension i den nye boligaftale er godt nyt. Den understreger nemlig behovet for at tænke bæredygtighed i bred forstand og gå nye veje, når det kommer til at løfte det, som bør være en fælles dagsorden i hele den almene branche.

Den nye boligaftale blev underskrevet den 19. maj 2020 og løber frem til 2026. Bag aftalen står regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Siddique (løsgænger).