Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Kredsmødet i Midtjylland skulle være afholdt i marts, men det måtte udsættes på grund af coronakrisen. Mødet holdes nu i stedet torsdag den 3. september kl. 19 i Horsens.

Mødet skal beslutte, hvem Kreds Midtjylland peger på som bestyrelsesmedlem og suppleant til Domea.dk’s bestyrelse.

Det endelige valg af medlemmer og suppleanter til Domea.dk’s bestyrelse sker på Domea.dk’s generalforsamling den 18. september. I år skal der fordeles i alt fire bestyrelsespladser og fem suppleantposter på generalforsamlingen – heraf skal et bestyrelsesmedlem og en suppleant være fra Midtjylland.

Forud for den endelige valghandling skal der stilles kandidater op, og på kredsmødet peger I på den kandidat, I gerne så i Domea.dk’s bestyrelse fra jeres område, samt på den suppleant, I foretrækker.

Hvert lejemål, der møder op, har to stemmer.

Kandidaterne

Kredsmødet i marts måtte vi aflyse, men inden da havde alle beboere i kredsen mulighed for at melde sig som kandidater. Vi kender derfor allerede følgende kandidater:

  • Torben Engholm, Boligselskabet Domea Horsens, genopstiller som bestyrelsesmedlem
  • Carsten Thomassen, Domea Hedensted, genopstiller som suppleant
  • Brian Henriksen, Boligselskabet Domea Odder, stiller op som suppleant

Du kan også stille op

Hvis du også ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem eller som suppleant, kan du gøre det på selve mødet. Hvis ikke du kan deltage på mødet, kan du alligevel stille op, men du skal gøre det på skrift. Du kan enten give en anden deltager en seddel med til mødet, eller du kan sende en mail til valg@domea.dk senest seks timer inden mødet. På sedlen eller i mailen skal du skrive dit navn og din adresse og fortælle, om du stiller op som bestyrelsesmedlem, suppleant eller begge dele.

Tilmeld dig kredsmødet her (senest den 28. august)
Læs mere om valget til Domea.dk’s bestyrelse her

Forholdsregler ift. Covid-19

Mødet gennemføres efter myndighedernes regler og anbefalinger ift. at undgå smitte med coronavirus. Mødet kan derfor blive aflyst, hvis reglerne på området ændres.

Derudover tager vi følgende forholdsregler:

  • Deltagelse kræver forhåndstilmelding senest den 28. august 2020
  • Vi anbefaler, at der kun deltager én person fra hver bolig
  • Mødet omhandler kun selve valghandlingen. Der vil hverken være spisning eller underholdning i forbindelse med mødet (bortset fra kaffe/te)
  • Bemærk, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt på mødet