Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

På et pressemøde tirsdag strammede myndighederne endnu engang de gældende corona-restriktioner. Forsamlingsforbuddet blev sat ned fra 10 til fem personer, risikoniveauet hævet fra fire til fem, hvilket er det højeste niveau til dato og samtidig blev afstandskravet sat op fra én til to meter.

De nye stramninger kommer – modsat tidligere – ikke som en direkte reaktion af stigende smittetal, men derimod først og fremmest fordi, en ny mere smitsom virusmutation, ’den engelske variant’, spreder sig hurtigere end vi har været vant til.

Hvad betyder det for os?

I Domea.dk følger vi den opfordring, som myndighederne endnu engang er kommet med til virksomhederne om at lade medarbejdere arbejde hjemme, hvor det overhovedet kan lade sig gøre.

Der vil fortsat være medarbejdere – både i administrationen og i driften – hvis fysiske tilstedeværelse er nødvendig, for at opretholde driften og fordi arbejdsopgaverne kræver det. For dem gælder det nu, at de skal være ekstra opmærksomme og følge de justerede forholdsregler særligt omhyggeligt.

Møder i beboerdemokratiet

Tidligere har undtagelser fra forsamlingsforbuddet gjort, at det har været muligt at være op til 500 siddende personer ved visse arrangementer - herunder møder i beboerdemokratiet. Men med den seneste skærpelse bortfalder disse undtagelser.

Det betyder, at der for nuværende ikke kan afholdes møder i beboerdemokratiet i de almene boligorganisationer, hvis antallet af deltagere overstiger fem personer.

Restriktionerne gælder i første omgang frem til den 17. januar, men myndighederne varsler allerede på nuværende tidspunkt, at det kan blive nødvendigt at forlænge dem.

Det er derfor desværre nødvendigt, at vi hver især bereder os på, at restriktionerne er kommet for at blive – i al fald et stykke ud i fremtiden – og at vi alle planlægger derefter. Vi vil løbende holde jer orienteret om de konsekvenser forsamlingsforbud og restriktioner i øvrigt får for kommende møder og arrangementer i Domea.dk