Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Tirsdag formiddag blev der afholdt pressemøde i den almene boligbebyggelse Orienten i Københavns Nordhavn, hvor regeringen havde valgt at præsentere sit dugfriske boligudspil.

Her slog indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek fast, at der skal være plads til alle i det danske velfærdssamfund. Det gælder også i de større byer, hvor udviklingen længe er gået den forkerte vej. Det er nemlig blevet stadig vanskeligere at bosætte sig her for mennesker med helt almindelige indkomster. Og den udvikling vil regeringen nu vende.

Udspillet blev lanceret for den samlede danske presse i det første og eneste almene boligbyggeri i Københavns Nordhavn.

- Vi er selvfølgelig pavestolte over, at de boliger, vi har udviklet sammen med vores kunde, Boligselskabet Domea København, står som et lysende eksempel på, hvad det almene kan bidrage med til byen. Omvendt illustrerer det faktum, at byggeriet er det eneste i bydelen, jo også selve problematikken: At der simpelthen er alt for langt mellem de almene boligbyggerier, når vi udvikler nye byområder. Alene af den grund er regeringens udspil enormt vigtigt, siger Thomas Holluf Nielsen, der er administrerende direktør i administrations- og rådgivningsvirksomheden Domea.dk.

Hæfter sig især ved fire punkter

Domea.dk’s administrerende direktør hæfter sig ved, at udspillet denne gang ikke blot er et udtryk for gode viljer, men at der både følger konkrete værktøjer og finansiering med.

For ikke nok med, at regeringen sætter et ambitiøst mål på 22.000 flere almene boliger i de kommende 10-15 år, så vil man afsætte et anseeligt beløb til realiseringen. Og det er positivt, også selvom broderparten af den finansiering, der er lagt frem i forslaget, er penge, de almene beboere selv har indbetalt til Nybyggerifonden via huslejen.

- Det er det almene fællesskab og beboerne, som betaler langt størstedelen af udgiften – og dermed sikrer, at der faktisk er finansiering til planen. Det synes jeg er værd at huske på og anerkende, siger Thomas Holluf Nielsen.

Regeringen vil også understøtte kommunernes mulighed for at skabe mere blandede byer med forskellige ejerformer, når der udvikles nye områder. Kommunerne får nemlig mulighed for at stille krav til udviklingsselskaberne om at leve op til en større andel af almene boliger i lokalplanerne. Her vil man hæve andelen fra de nuværende 25 pct. til 33 pct., og samtidig vil man give kommunerne de fornødne redskaber til at sikre, at det faktisk også sker.

Det har ifølge Thomas Holluf Nielsen længe været et problem, at de almene boliger enten aldrig bliver bygget eller bygges alt for sent og på de mindst attraktive grunde – nærmest som et nødvendigt onde i byplanlægningen.

- Det er både synd og skam, at almene boliger ikke tænkes ind fra starten, når der udvikles nye byområder – og det er i øvrigt også en meget gammeldags måde at tænke byudvikling på. Vi mener, man bør tænke det ind fra starten, når man udvikler et nyt område. Og det er heldigvis også den vej, regeringen her slår ind på.

Opfordring: Husk resten af landet

Det nye boligudspil har i høj grad fokus på at vende udviklingen i de større danske byer – ikke mindst i hovedstaden. Og det giver god mening, hvis man spørger Domea.dk’s administrerende direktør. Det er nemlig her, man finder de største udfordringer med høje omkostninger og ekstremt dyre byggegrunde. Men også de almene bygherrer i resten af landet bør have en udstrakt hånd, siger han.

- Grundkøbspriserne gør det rigtig svært for boligselskaberne at bygge i de store byer. Men selvom udfordringerne derfor er størst der, må vi ikke glemme behovet for at understøtte de almene boliger i resten af landet. Her er man mange steder presset af nogle rammevilkår, som gør det unødigt dyrt at bygge og renovere. Det almene byggeri er ikke – og har ikke været – begunstiget af bl.a. de lave renter, og det er med til at skævvride balancen til fordel for det private byggeri. Derfor er der behov for et generelt serviceeftersyn af de samlede finansieringsvilkår, og det er noget, man bliver nødt til at forholde sig til politisk inden alt for længe, siger Thomas Holluf Nielsen.

Konkret er der i boligudspillet afsat 10 mia. kr. fra Nybyggerifonden, hvoraf de 1,9 mia. bruges til en grundkøbslånsordning, som skal understøtte, at de almene boligorganisationer faktisk har mulighed for at købe byggegrunde i områder med høje grundpriser.

Selve regeringsudspillet kan læses i sin helhed her: Tættere på II Byer med plads til alle (Im.dk)