Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Til november får Domea.dk en whistleblowerordning. Det gør vi, for at man som beboere, medarbejdere, ledere og beboerdemokrater har et sted at gå hen, hvis man bliver opmærksom på kritisable forhold i virksomheden, som man ikke føler, man kan fortælle sin leder, formand eller andre om.

Det fortæller HR-chef Anne Junker Mörck-Larsen.

- Det her er en naturlig udvikling, at vi som ansvarlig virksomhed indfører en whistleblowerordning. Både i forhold til at få kendskab til, kunne handle og forhåbentlig være på forkant, hvis der foregår noget i virksomheden, der ikke skal foregå – men også, og ikke mindst, at man som fx medarbejder har et sted at gå hen, hvis man oplever grænseoverskridende adfærd, siger Anne Junker Mörck-Larsen.

Ekstern ordning

Hovedpointen med en whistleblowerordning er, at man i fortrolighed kan fortælle, hvad man oplever, uden at skulle bekymre sig om potentielle negative konsekvenser – hverken personlige eller ansættelsesretlige.

Det er advokatfirmaet Kromann Reumert, der varetager whistleblowerordningen, som er oprettet på foranledning af Landsbyggefonden. Det er en ordning, som hele den almene branche kan tilslutte sig.

Man kommer til at kunne indberette via en formular, som ligger hos Kromann Reumert.

Hos Domea.dk oprettes der desuden en lille whistleblower-enhed i den juridiske afdeling, som modtager eventuelle indberetninger fra det eksterne advokatfirma.

Tilbud til boligorganisationerne

Domea.dk er pga. sin størrelse forpligtet ved lov til at implementere en whistleblowerordning, men det er en klar anbefaling – fra både branchen og Domea.dk’s ledelse – at boligorganisationerne også tilslutter sig.

- De fleste virksomheder og organisationer vil før eller siden komme til at indføre en whistleblowerordning. Det er god virksomhedsskik, og det sikrer, at man kan være på forkant, hvis der er noget, der truer virksomheden eller dens medarbejdere på den ene eller den anden måde, siger Anne Junker Mörck-Larsen og opfordrer til, at man som boligorganisation hopper med ombord nu.

- Som udgangspunkt er ordningen gratis. Vi og Kromann Reumert står for administrationen uden beregning – det er kun, hvis der opstår en sag, der skal bruges tid på at behandle, at det vil koste noget for boligorganisationen, forklarer HR-chefen.

Se yderligere information om whistleblowerordningen, og hvordan man som boligorganisation tilslutter sig, i faktaboksen.