Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Du har ret til …

  • … at deltage i beboerdemokratiet. Det giver dig mulighed for at få indflydelse på boligafdelingens drift og udvikling. Læs mere om beboerdemokratiet her
  • … at bruge lejemålet som den eneste – du har såkaldt brugsret. Kun i helt særlige tilfælde må udlejer komme ind i lejemålet.
  • … at lave installationer i din bolig. Du skal dog give besked til dit lokale servicecenter, inden du udfører arbejdet. Læs mere om installationsretten her
  • … at opstille radio- og tv-antenne/parabol på ejendommen – under særlige omstændigheder – efter boligorganisationens anvisning.
  • … at lave forbedringer i din bolig og få økonomisk godtgørelse for dem, når du flytter – så længe du kan dokumentere de udgifter, du har haft. Det kaldes råderet. Læs mere om råderetten her
  • … at bytte bolig med en anden beboer. Læs mere om boligbytte her
  • … at fremleje op til halvdelen af boligens rum i op til to år, så længe det samlede antal beboere ikke overstiger antallet af rum. Læs mere om fremleje her
  • … at fortsætte lejemålet, hvis din ægtefælle eller en anden, du bor med, falder bort, så længe du har delt husstand med vedkommende i mindst to år op til dødsfaldet. Det samme gælder for din ægtefælle, hvis du falder bort.

Du kan læse mere om dine lovbestemte rettigheder og pligter i en almen bolig her:

Retsinformation.dk
BL
Lejernes LO

Til toppen