Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Betaling for el, vand og varme

Du betaler ikke nødvendigvis det samme i el, vand og varme, som din nabo gør. Beløbet afhænger nemlig af, hvor meget du bruger. Du betaler et acontobeløb hver måned, som dækker det forbrug på vand og varme, du forventes at have – det er beregnet på baggrund af det, der er blevet brugt i boligen i tidligere år. Beløbet bliver opkrævet over huslejen. El afregner du typisk direkte med el-selskabet.

Ændringer i beløbet

Da vi beregner acontobeløbet ud fra dit samlede årlige forbrug, vil beløbet ændre sig fra ét år til et andet, hvis du har brugt mere eller mindre vand eller varme end tidligere år. Det kan fx være, du har brugt mere varme, hvis vinteren har været særligt kold.

Varsling af ændringer 
Domea.dks bestyrelse og direktion har besluttet, at alle forbrugsregnskaber skal varsles efter den enkelte lejers forbrug tillagt en forventet procentstigning, som p.t. er 10%.

Desuden justerer forsyningsselskaberne hvert år priserne på el, vand og varme, så du kan godt opleve, at prisen på fx el stiger, selvom du ikke har brugt mere, end du plejer.

Du kan som udgangspunkt ikke selv ændre dit acontobeløb på vand og varme.
I enkelte tilfælde ændrer vi din acontoopkrævning, fx hvis et rum i din bolig spærres af, eller hvis personer flytter ind eller ud af boligen, og forbruget derfor forventes at blive højere eller lavere. Vi opkræver et gebyr for at ændre din acontoopkrævning.

Penge tilbage

Hvis du har brugt mindre vand og/eller varme end forventet, når det årlige forbrugsregnskab kommer, og du skal have penge tilbage, bliver det modregnet i næste måneds husleje.
Er beløbet større end din husleje, kan du få det overskydende beløb overført til den konto, du har oplyst ved indflytning eller til din NemKonto. Kontakt dit lokale servicecenter, hvis det bliver relevant for dig.
El-regnskabet kommer typisk direkte fra el-selskabet.

Ekstrabetaling

Hvis du har brugt mere vand og/eller varme end forventet, når det årlige forbrugsregnskab kommer, opkræver vi det ekstra beløb sammen med huslejen, en måned efter du har modtaget brevet med forbrugsregnskabet. Overstiger beløbet 1.000 kroner, deles det automatisk ud over tre måneder.

Vi sender årsopgørelsen til dig

Regnskabet over dit forbrug for vand og varme er baseret på leverandørens samlede årsopgørelse for hele afdelingen. Vi sender den del af forbrugsregnskabet, der gælder din bolig, til dig senest fire måneder efter skæringsdatoen.
Skæringsdatoen for forbrug kan være forskellig fra afdeling til afdeling. Hvis din afdeling fx har regnskabsskæring den 30. september, vil du senest fire måneder efter, altså i det her eksempel den 31. januar, modtage din årsopgørelse på forbrug. Her kan du så se det forbrug, du har haft fra den 1. oktober året før og indtil den 30. september året efter.

Skulle Domea.dk modtage årsopgørelsen fra leverandøren på vand og varme så sent, at vi ikke kan nå at udsende dit regnskab inden for fristen, sender vi det til dig senest tre måneder fra den dato, vi har modtaget årsopgørelsen fra leverandøren. Det betyder i praksis, at hvis forsyningsvirksomheden ikke udsender opgørelsen rettidigt, vil Domea.dk udsende årsopgørelsen hurtigst muligt.

Domea.dk har ingen indflydelse på, hvornår dit el-selskab sender den årlige opgørelse over dit forbrug til dig.

Spørgsmål til forbruget

Har du spørgsmål til forbrugsopgørelsen, skal du kontakte det firma, der står for fx levering af din varme og som har lavet regnskabet. Det kan være firmaer som Brunata, Techem, Minol, Palle Mørch eller Ista. Du kan se deres kontaktoplysninger på din forbrugsopgørelse eller på firmaernes egne hjemmesider.

Klage

Hvis du ikke er enig i forbrugsregnskabet, kan du klage – eller gøre indsigelse, som det hedder.
Vær opmærksom på følgende:

  • Klagen skal indsendes skriftligt inden seks uger, efter du har modtaget regnskabet.
  • I klagen skal du præcist beskrive, hvilke punkter af forbrugsregnskabet du er uenig i.

Brug formularen her til at gøre indsigelse

Til toppen