Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

8.550 pakker rugbrød, 109.900 ostehapser, et nyt industrikøkken eller en ekstra pædagog på halv tid. Med andre ord: 171.000 kr. i sparet husleje om året. Det er virkeligheden for en børnehave i Hirtshals fra næste år. Den kæmpe besparelse er det direkte resultat af et samarbejde mellem de tre almene boligselskaber Domea Hjørring, Domea Hirtshals og Domea Aabybro.

Den 1. december 2017 indgik de et såkaldt driftssamarbejde. Det vil sige, at det er de samme mennesker, der er hyret til at slå græs, vaske trapper og rydde sne i alle tre boligselskaber, der ud over børnehaven i Hirtshals til sammen ejer 1.597 almene lejeboliger.

Og effekten slår allerede igennem.

– Målet har været, at henlæggelserne (opsparingen, red.) skal stige, og huslejen sættes ned. Det er lykkedes, og det er også målet i fremtiden, som Allan Baltsersen, organisationsbestyrelsesformand for både Domea Hirtshals og Domea Hjørring, udtrykker det.
I de to boligselskaber steg huslejerne i flere afdelinger i 2016 og i 2017.

Både Domea Hirtshals, Domea Hjørring og Domea Aabybro har netop godkendt regnskaber og budgetter for 2018/2019.

Som eksempel sparer beboerne i boligafdelingen Brogården, der hører under Domea Hirtshals, i gennemsnit 3.360 kr. i husleje om året i 2019. I afdelingen Byhusene under Domea Hjørring sparer beboerne i gennemsnit 3.996 kr. om året i husleje. Derudover har begge selskaber henlagt dele af besparelsen – altså sparer de også op til fx fremtidigt vedligeholdelsesarbejde.

I Domea Aabybro har man sparet samme store beløb som følge af samarbejdet, men her har bestyrelsen valgt, at huslejen skal holdes i ro, mens den største del af besparelsen henlægges. Der ligger bl.a. en helhedsplan og venter forude.

I år holdes huslejen i de fleste af de i alt knap 1.600 lejemål i ro.

Boligselskaberne fremtidssikrer sig selv

De tre boligselskaber, der alle køber deres administration hos den almene bygge- og boligadministration Domea.dk, gik allerede for to år siden sammen med 8 andre selskaber i ét servicecenter. Og driftsaftalen er netop etableret i et samarbejde med Servicecenter Bolig Nord, der på vegne af boligselskaberne varetager den daglige drift i boligområderne.

Ved at pulje tre årligt tilbagevendende poster – det såkaldt grønne arbejde, fx græsslåning, vinterbekæmpelsen, som snerydning, samt trappevask og rengøring – og sende det i udbud i alle tre byer har de opnået en konkurrencedygtig pris. Man er samtidig gået fra at have mange lokale ejendomsmestre til at have én ledende.

– Det handler om fortsat at kunne tilbyde gode og vedligeholdte boliger, som er til at betale for almindelige nordjyder. Og jeg er glad og stolt over, at selskaberne er i gang med at fremtidssikre sig selv, siger kundechef Mikki Schougaard Frandsen, der leder det fælles servicecenter i Hjørring.

Samarbejde, samarbejde, samarbejde

Hos Domea Aabybro er organisationsbestyrelsesformand Jesper Hasemann heller ikke i tvivl om vejen frem.

– Den eneste måde at spare penge på er ved at arbejde sammen, siger han.

Jesper Hasemann oplever desuden også fordele i det daglige samarbejde med servicecentret som følge af den mere stramt styrede drift.

– Vi har fået en bedre sparring, og vi er kommet tættere på dem, der har ledelsesretten i driften. Alt er nu samlet ét sted. Og der er større sandsynlighed for, at man holder sig til de planer, der er lagt, fordi nogen har overblikket og sørger for, at de bliver ført ud i livet, siger Jesper Hasemann.

Også for kundechef Mikki Schougaard Frandsen er et ellers godt samarbejde blevet endnu bedre.

– Det daglige samarbejde er styrket. Der er en rød tråd i arbejdet med alle selskaberne – vi er ikke i gang med én ting ét sted og en anden ting et andet sted – vi er i gang med de samme ting. Det giver også kvalitet til selskaberne, siger Mikki Schougaard Frandsen.