Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Den 19. maj 2020 blev Grøn boligaftale 2020 besluttet af et bredt politisk flertal i forbindelse med Corona-krisen. Den grønne boligaftale skal blandt andet hjælpe dansk økonomi, øge beskæftigelsen, forbedre boliger og have fokus på grønne tiltag. '

Boligaftalen er en stor nyhed til alle i den almene branche – dels fordi aftalen er et markant skifte mod en grønnere almen sektor, men også fordi, der er afsat 30 mia. kr. til renoveringer via Landsbyggefonden. Her går de 18,4 mia. kr. til venteliste-projekter i 2020-2021, mens de resterende midler er afsat til nye helhedsplaner i perioden 2021-2026.

Den nye boligaftale betyder, at Domea.dk sammen med sine kunder skal løfte en stor opgave med at skubbe de mange ventelisteprojekter videre. Og det er en god nyhed - for mange af projekterne har været undervejs i flere år, så det er både tiltrængt og glædeligt, at de nu kan komme videre.

- I og med at alle projekter på ventelisten nu skal have Skema A på plads i 2020 eller 2021, forudser vi, at processen frem mod en godkendt helhedsplan kommer til at gå forholdsvist stærkt. Derfor skal alle parter være klar og indstillet på at kunne træffe de nødvendige beslutninger med kort frist, siger Charlotte Nørbak, Direktør for Byggeri og byudvikling i Domea.dk.

Hvidbog understøtter en styrket dialog

Byggeafdelingen i Domea.dk har udarbejdet en såkaldt ’hvidbog’ som et konkret værktøj til dialog og inddragelse i den aktuelle situation med helhedsplanerne støttet af Landsbyggefonden.

Hvidbogen opsummerer indholdet i Grøn boligaftale 2020, forklarer de centrale begreber og beskriver hele procesforløbet med helhedsplaner og de vigtigste indsatsområder.

- Vi har valgt at lave hvidbogen som et opslagsværk, der kan fungere som et konkret dialogværktøj på de enkelte projekter. Den kan være med til at understøtte de gode drøftelser med vores kunder, som er fundamentet for, at vi hele tiden afstemmer med hinanden og sikrer, at vi skaber værdi for dem, siger Charlotte Nørbak.

Høj kundetilfredshed og kvalitet hver gang vi bygger

Domea.dk’s kunder har forskellige behov i forhold til processtyring og ledelse i byggerierne, og det stiller nye og større krav end tidligere til blandt andet dialog og løbende forventningsafstemning. Derfor har Domea.dk i tæt samarbejde og samskabelse med sine kunder igangsat et udviklingsprojekt, der skal sikre kundetilfredshed og kvalitet i byggeriet. Og der er både tale om grundlæggende ændringer i kultur- og adfærdsdelen og om et generelt ”serviceeftersyn” på tværs af på bygge- og renoveringssagerne.

- Der er forskel på bygherrers behov for at blive involveret og dermed også forskel på, hvordan vi skal levere vores ydelser. Produktet har flyttet sig fra kun at omhandle det fysiske resultat, altså kvalitet i byggeriet - til også i større og større grad at omhandle processen udtrykt ved involveringen undervejs igennem et byggeforløb. Vi har brug for en styrket dialog, om hvad der virker, og hvad vi kan gøre mere eller mindre af, når vi leverer byggeforretningsførelse, siger Charlotte Nørbak.

Projekter som udvikles til en helhedsplan

En helhedsplan er en renovering med støtte fra Landsbyggefonden. Der kan være mulighed for en helhedsplan, hvis der fx er problemer med råd og svamp, skimmel, tomgang, trækgener, høje vand- og varmeudgifter, uhensigtsmæssig infrastruktur eller en planlagt større driftsudbedring – det kunne fx være en tagrenovering. Den slags projekter kunne have potentiale til at udvikles til en helhedsplan.

- Tiden er inde til at kigge grundigt på sin bebyggelse og overveje muligheden for en helhedsplan. Vi ved, at processerne er langvarige, så vi skal allerede nu sætte gang i de indledende faser, hvis afdelingen skal nå med i perioden 2021-2026 og få del i de midler, der er afsat i Grøn boligaftale 2020 til kommende helhedsplaner, siger Charlotte Nørbak.